Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
22
23
Dátum : 2020. október 23.
24
25
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
csütörtök, 25 április 2019 07:55

Pályázat a Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezető beosztás ellátására.

Tapolca Város Polgármestere             

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2019.09.01-2024.08.31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Batsányi János utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Wass Albert Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225 %-a az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • könyvtárosi: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, valamint OKJ szerinti segédkönyvtáros szakképesítés és végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlat vagy
 • múzeumi: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség és tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás),a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység
 • Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi
 • A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2019. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-154 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolca Város Polgármestere címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/287/2019., valamint a beosztás megnevezését: Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezető pályázat.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 10.

 

Megjelent: 321 alkalommal
Facebook