Képviselő-testület által elfogadott rendeletek

2010. évi
 

1/2010.

II. 15.

a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

2/2010.

II. 15.

Tapolca város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról

3/2010.

II. 15.

a helyi adókról szóló 9/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

4/2010.

II. 15.

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről" szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosításáról

5/2010.

II. 15.

az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV. 16.) Kt. rendelet módosításáról

6/2010.

II. 15.

a védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI. 27.) Kt. rendelet módosításáról

7/2010.

II. 15.

az önkormányzati fenntartású általános iskolába történő felvételi/átvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről

8/2010.

V. 03.

a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról

9/2010.

V. 03.

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

10/2010.

VI. 21.

a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról

11/2010.

VI. 21.

az épített és természeti környezet helyi védelméről

12/2010.

VI. 21.

a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosításáról

13/2010.

VI. 21.

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről

14/2010.

VI. 21.

a városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról

15/2010.

VIII. 18.

az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről

16/2010.

IX. 13.

a 2010. évi költségvetéséről szóló 2/2010. (II. 15.) Kt. rendelet módosításáról

17/2010.

IX. 13.

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosításáról

18/2010.

X. 01.

Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV. 16.) önkormányzati rendelete módosításáról

19/2010.

X. 29.

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

20/2010.

XI. 29.

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X. 29.) rendelet módosításáról

21/2010.

XII. 13.

Tapolca Város 2010. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2010. (II. 15. ) Kt. rendelet módosításáról

22/2010.

XII. 13.

a 2011. évi átmeneti gazdálkodásról

23/2010.

XII. 13.

a 2011. évi szennyvízcsatorna szolgáltatás díjáról

24/2010.

XII. 13.

a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról

25/2010.

XII. 13.

a temetőkről és a temetkezésről

26/2010.

XII. 20.

a települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról