december 18

Ügyiratszám: 1/152-57/2015.     

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 18-án (péntek10.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme      

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2016. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolcai Városgazdálkodási Kft. közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 2015. évi ellenőrzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Helyi Esélyegyenlőségi Program módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 7. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 8. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK


 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:
 

1)      Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.
 


 

Tapolca, 2015. december 11.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben
 

Jegyzőkönyv

november 27

Ügyiratszám: 1/152-50/2015.     

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                       Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A 3188 helyrajzi számú ingatlanból Szabályozási Terven jelölt helyszínen 184 m2-es területrész forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása 2016. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolcai Repülő Egyesülethez való csatlakozási és támogatási szándék kinyilvánítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A 2016/2017. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Tapolcai Kertvárosi Óvodába történő beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési munkaterve
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. Közérdekű kötelezettségvállalás szervezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

1)      Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. november 20.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

 

Jegyzőkönyv

november 6. (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-47/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 6-án (péntek)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Közép-dunántúli Regionális Operatív Program forrásaiból megvalósult, "A regionális szolgáltatások fejlesztése a Közép-dunántúli Régióban" című KDOP-5.2.1/C-11-2011-0001 kódszámú projekthez kapcsolódó támogatási szerződés lezárása, javaslat új eszközbeszerzést támogató szerződés megkötésére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. november 5.

Dobó Zoltán
 polgármester

Jegyzőkönyv

október 30.

Ügyiratszám: 1/152-44/2015.     

 
M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 30-án (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 11/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolcai Média Kft támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Szász Márton Szakiskola, Speciális Szakiskola fenntartóváltásával kapcsolatos megállapodások elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés közterület elnevezéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A 2016. év ünnepi évvé nyilvánítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) 2015. év első félévében végzett munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. október 22.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

október 15. (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-43/2015.     

 
M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 15-én (csütörtök8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

NAPIREND

 1. Vis maior pályázat hiánypótlása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Tapolcai Városfejlesztési Kft. törzstőkéjének emelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. október 14.

Dobó Zoltán
polgármester

 

Jegyzőkönyv

szeptember 18.

Ügyiratszám: 1/152-40/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 18-án (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáraElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosításaElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Vis maior pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolca Város 2015-2020. közötti időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programjának elfogadásaElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Felügyelő bizottsági tagok változása az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságokban
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolca 4507/31 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó jelzálog-bejegyzési kérelem megtárgyalása (Az ügyfél kérelmére tekintettel zárt ülés elrendelése indokolt)
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

1)      A Tapolcai Média Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2)      Haszonállat tartásának megtiltása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3)      Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. szeptember 11.

 
Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

szeptember 4 (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-36/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 4-én (péntek)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 
 

Képviselői megbízólevelek átadása

 
NAPIREND

 

 1. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása és bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. szeptember

 Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

augusztus 26 (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-33/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. augusztus 26-án (szerda)  8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

NAPIREND

 

 1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2016-2030) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A parkolás üzemeltetésére vonatkozó szerződés módosítása, valamint a parkolóórák cseréjének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Önkormányzati nyilatkozat a Balaton-felvidéi Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat "létszámcsökkentési" pályázatáhozElőterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Tájékoztató a 2014-2020 évek közötti európai uniós programozási időszak tapolcai tervezési, pályázati előkészítettségi folyamatáról, együttműködés Lesencetomaj Község Önkormányzatával a volt honvédségi ingatlanok hasznosításában
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester


  A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. augusztus 24.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

június 19

Ügyiratszám: 1/152-24/2015.     


M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 19-én (péntek8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                       Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek kisebb módosítása testületi elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2014. évi gazdálkodásáról, valamint a 2015. évre vonatkozó üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) államigazgatási egyeztetési, minőségbiztosítási folyamata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. Javaslat a helyi közösségi közlekedés 2015. évi támogatásának igényléséhez szükséges önkormányzati nyilatkozat megtételére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. Döntés a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatására kiírt pályázat benyújtásáról Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Emléktábla elhelyezése Dr. Nádori László, Tapolca Város Díszpolgára emlékére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 
VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben tárgyalja:

1.)     Lakhatás költségeihez nyújtott települési támogatás iránti kérelem elutasítása ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. június 12.

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

június 4 (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-22/2015.     

 
M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. június 4-én (csütörtök)  8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

  
NAPIREND

 

 1. "Önkormányzati fejlesztések 2015" pályázathoz szükséges önerő biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. KDOP-4.2.2-2011-004 azonosító számú "Tapolcai kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése" elnevezésű projektben megvalósított kerékpárút által érintett állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. június 3.

Dobó Zoltán
polgármester

Jegyzőkönyv

május 26 (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-20/2015.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 26-án (kedd)  15.30 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

  
NAPIREND

 1. A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola intézményátszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldtem.

Tapolca, 2015. május 19.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

május 19 (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-16/2015.     

M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 19-én (kedd)  8.00 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. ) 

  
NAPIREND

 

 1. Bizottsági tagok megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. A 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tagintézmény-vezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Központi háziorvosi ügyeleti feladatok ellátása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. május 15.

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

Jegyzőkönyv

május 8 (rendkívüli)

Ügyiratszám: 1/152-14/2015.     

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 8-án (péntek)  10.15 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:            Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme  
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )  
    
NAPIREND

 1. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
   
 2. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Döntés a 2015. évi nyári gyermekétkeztetés költségeihez benyújtandó pályázatról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. Nyilvános illemhely felújításához forrás átcsoportosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. Alpolgármesterek választása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)
   
 6. Alpolgármesteri illetmény és tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester 
  (Az előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. május 6.

Dobó Zoltán
polgármester

 

Jegyzőkönyv

április 24

Ügyiratszám: 1/152-11/2015.


M E G H Í V Ó
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. április 24-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)


NAPIREND


1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3) Tapolca Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratánakmódosítása, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Használati szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) A Tapolcai Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7) Megállapodás Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulással rekultivációs munkálatok tárgyú beruházás térítésmentes átvételéről – KEOP-2.3.0/2F-09-2010-0023 azonosító számú projekt keretében
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8) A 2014. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

9) Beszámoló a városközponti rehabilitáció keretében végrehajtott fejlesztések üzemeltetési és fenntartási tapasztalatairól
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

10) Tájékoztató a volt laktanyai ipari területek infrastrukturális
ellátásának tervezéséről, előkészítéséről

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

11) Döntés a Tapolca, 4507/20 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosításáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

12) Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

13) Döntés az alapítványok 2015. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
(Az előterjesztés a Humán Bizottság döntését követően elektronikusan kerül megküldésre.)

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés
a) és b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:
1) Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) Szabálytalan állattartás miatt kirótt eljárási bírság ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2015. április 17.

 

Dobó Zoltán

polgármester

Letöltés egyben

Jegyzőkönyv

 

március 27

Ügyiratszám: 1/152-5/2015.


M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. március 27-én (péntek) 8.00 órai
kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye:Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)


NAPIREND

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

2) A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

3) A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

4) Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 32/2009. (XII.21.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

5) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 35/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

6) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

7) Tapolca Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

8) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2014. évi működésről és a 2015. évi tervekről
Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. március 20.


Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben
 

Jegyzőkönyv

február 20. Együttes testületi ülés

Gyulakeszi Község
Polgármestere 

Tapolca Város
Polgármestere

Raposka Község
Polgármestere


Ügyiratszám: 1/152/2015.
18/9/2015.
19/7/2015.

 

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 20-án (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. )


NAPIREND


 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
   
 2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
  Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
  Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2015. február 13.
 

Dobó Zoltán
polgármester
Szennyainé Kovács Veronika
polgármester
Bolla Albert
polgármester

 

Letöltés egyben
 

Jegyzőkönyv

február 20.

Ügyiratszám: 1/152-1/2015.     
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 20-án (péntek)  8.20 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2015. évi költségvetésről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 4. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 29/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 6. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 7. Döntés a Tapolca 0110/2 és 0106/1 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 8. A 1683/1 hrsz-ú ingatlan forgalomképessé minősítése és értékesítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 9. Az Eurocell Tapolca Kft-vel kapcsolatos döntés meghozatala
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 10. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 11. Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) összeállításának állásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 12. A Veszprém Megyei Kormányhivatal javaslatának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 13. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság (TTÉB) munkájáról, a települési értéktár bizottság tagjainak újraválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 14. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
   
 15. A Tapolca Város Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzataival kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2015. február 13.

Dobó Zoltán
 polgármester

Letöltés egyben

 

Jegyzőkönyv