Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
Dátum : 2021. június 5.
6
7
9
10
11
12
13
14
15
Dátum : 2021. június 15.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
szombat, 14 január 2017 09:49

Pályázati felhívás

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző (nyugdíjazás miatt)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Ellátandó feladatok:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Vezeti a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalt, gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; gyakorolja a munkáltatói jogokat a Tapolca Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői felett; döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; dönt az átruházott hatósági ügyekben; tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságának ülésén; dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Biztosítja a működés törvényes kereteit.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Felsőfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Egyetem, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 247.§ (1) a) szerinti
 • Közigazgatási gyakorlat - Legalább 2 év szakmai tapasztalat
 • B kategóriás jogosítvány
 • Közigazgatási szakvizsga

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Állam- és jogtudományi doktori képesítés
 • Vezető gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 • Jogi szakvizsga
 • Jegyzői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdés szerint.
 • Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási szakvizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. április 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 14.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dobó Zoltán polgármester nyújt 87/510-125-ös telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15. Dobó Zoltán polgármester részére) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/26/2017., valamint a munkakör megnevezését: jegyzői (nyugdíjazás miatt).

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázók szóbeli meghallgatása. A közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármestereinek egyeztetését követően a pályázatokat Tapolca Város Polgármestere bírálja el. A munkáltató az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 28.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 2017. március 1. napjától irodavezető (a jelenlegi jegyző mellett) álláshelyet tölt be. A jegyzői munkakör 2017. április 1. napjától tölthető be, mely esetén a munkáltató a kinevezés első 6 hónapjára próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

Tapolca, 2017.01.10.

 

 

 

                                                                                                                              Dobó Zoltán

                                                                                                                             polgármester

Megjelent: 1437 alkalommal Utoljára frissítve: szombat, 14 január 2017 16:16
Facebook