Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
hétfő, 22 február 2021 10:07

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal városüzemeltetési ügyintéző munkakör betöltésére.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda

városüzemeltetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű, előreláthatólag 2023. november 30-ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Hősök tere 15.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a képesítési követelmény:

1. melléklet 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

Közúti és forgalomtechnikai ellenőrzések, forgalomtechnikai beszerzésekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatok. Bel- és külterületi közutak, kerékpárutak, járdák, parkolók, hidak, aluljáró karbantartással, felújítással, beruházással kapcsolatos ügyintézés. Közutakat, járdákat, hidakat érintő közútkezelői nyilatkozatok kiadása, az abban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése. Parkolási és behajtási engedélyezések, valamint üzemképtelen gépjárművek közterületi tárolásával kapcsolatos feladatok. Közterületi építései tevékenységek engedélyezése közmű miatti útbontások esetén, továbbá a fizetőparkolóhelyek használatával kapcsolatos engedélyezések.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Tapolca Város Önkormányzata és a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal városfejlesztési és városüzemeltetési feladataival kapcsolatos ügyintézés.

Jogállás, illetmények és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú képesítés
 • Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
 • Felsőoktatásban szerzett építész-, építő-, kertészmérnök szakmacsoportokban tartozó, gazdaságtudományi, agrár, szociológus, földrajztanár, geográfus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés vagy
 • Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) gyakorlat

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú végzettség
 • Szakmai tapasztalat
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat
 • Közigazgatási alapvizsga
 • Fogyatékossággal élő, roma nemzetiségű, valamint női pályázók elsőbbséget élveznek az egyéb alkalmassági feltételek egyenlősége esetén. A munkakörhöz a megfelelő körülmények biztosítottak.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 7/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti önéletrajz, figyelemmel a Kttv. 45. § (4) bekezdésére is
 • Végzettséget, szakképesítést, szakmai gyakorlatot, közigazgatási vizsga meglétét igazoló okiratok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
 • Önkéntes nyilatkozat fogyatékossággal élő pályázó esetén.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt 87/511-154 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/ 96-1/2021., valamint a munkakör megnevezését: városfejlesztési- és üzemeltetési ügyintéző.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató a kinevezés első hat hónapjára próbaidőt köt ki, továbbá a pályázat kiírója az eredménytelenné, illetve az érvénytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapolca.hu honlapon szerezhet.

 

 

 

Megjelent: 154 alkalommal
Facebook