Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

 

 Székhely: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefonszám Központ: 06-87/511-150
  Polgármesteri titkárság 06-87/510-125
  Jegyzői titkárság 06-87/510-126
Telefax:   06-87/511-164
Honlap: www.tapolca.hu
E-mail cím: polghiv@tapolca.hu
Ügyfélfogadás: Önkormányzati és Igazgatási Iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 

Önkormányzati és Igazgatási Iroda tevékenysége: 

 Működési feltételek biztosítása:

 1. Képviselő-testület és bizottságok munkájának biztosítása
 2. Polgármester, alpolgármesterek munkájának segítése
 3. Jegyző munkájának segítése
 4. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal zavartalan működtetése
 5. Személyzeti feladatok koordinálása – ellátása a Hivatal köztisztviselőivel kapcsolatban
 6. Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal gondnoki feladatinak ellátása
 7. Önkormányzati főtanácsadó munkájának segítése
 8. Támogatások előkészítése

 Jogalkotás – Rendeletek – Tervezetek ellenőrzése

 1. Rendeletek, rendeletmódosítások előkészítése
 2. Szerződések – tervezetek előkészítése

Közművelődési, köznevelési, sporttal kapcsolatos feladatok ellátása

 1. Köznevelési, közművelődési, sport és ifjúsági feladatok ellátása
 2. Óvoda - beiratkozás ügyintézése
 3. Intézmények alapító okiratai módosítása – házirendek – működési szabályzatok - nevelési – pedagógiai program, minőségirányítási program előkészítése.
 4. Közművelődési és sport támogatások, pályázatok lebonyolítása

Külkapcsolatok ápolása

 1. testvérvárosi kapcsolatok fenntartása
 2. partnervárosok kapcsolattartása

Helyi Választási Iroda üzemeltetése

 1. Választások lebonyolítása
 2. Népszavazással kapcsolatos ügyintézés ellátása
 3. Nemzetiségi önkormányzat munkájának segítése

Titkári feladatok ellátása

 1. Polgármesteri, alpolgármesteri titkári feladatok ellátása
 2. Jegyzői titkári feladatok ellátása

Informatikai rendszer fenntartása

 1. Informatikai rendszer ellátása
 2. Kiadványok szerkesztése, készítése
 3. Képviselő-testületi anyagok – előterjesztések digitális archiválása
 4. Választási Informatikai rendszer üzemeltetése

 

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 56. sz. iroda
Tel.: 87/ 511-150 /168-es mellék

 • Közreműködik az intézményvezetői pályázati eljárások lebonyolításában.
 • Részt vesz a feladatkörébe tartozó ügyeket tárgyaló bizottsági üléseken, akadályoztatása esetén gondoskodik a szakszerű helyettesítésről.
 • Gondoskodik a bizottság elé kerülő előterjesztések írásbeli előkészítéséről, a bizottsági döntések végrehajtásáról.
 • Irányítja az önkormányzat által ellátandó, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó köznevelési feladatok végrehajtását, a döntések meghozatalának előkészítését.
 • Közreműködik az intézményvezetői értekezletek összehívásában, szakmai iránymutatást nyújt az intézményvezetők részére, nyomon követi a jogszabályi változásokat, azokra figyelmezteti a jogalkalmazókat.
 • Jóváhagyásra előkészíti a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, nevelési-, illetve pedagógiai programját, minőségirányítási programját.
 • Előkészíti a könevelési- és közművelődési intézmény létesítéséről, gazdálkodási jogköréről, átszervezéséről, megszüntetéséről, tevékenységi körének módosításáról, nevének megállapításáról szóló döntés meghozatalát, gondoskodik az alapító okiratok módosításáról.
 • Előkészíti az óvodai beiratkozások időpontjának meghatározását.
 • Gondoskodik a folyamatos kapcsolattartásról a feladatkörébe tartozó intézményekkel.
 • A Hivatal esélyegyenlőségi tervében foglaltak szerint ellátja az esélyegyenlőségi referensi feladatokat

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 57. sz. iroda
Tel.:  Tel.: 87/511-154
87/ 511-150 /177-es mellék
 

 • Személy és munkaügyi ügyintéző
 • névjegyzék kezelése – ügyintézése

Önkormányzati és Igazgatási Iroda

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület fsz 45 sz.
Tel.: 87/ 511-150 /201; 87/510-120

 • A hálózati struktúra tervezése, ellenőrzése.
 • A hálózati forgalom figyelése.
 • A hálózati hibák felderítése, az elhárításhoz szükséges intézkedések megtétele.
 • A hálózati struktúra nyilvántartásának elkészítése és folyamatos aktualizálása, a becsatlakozó elemek regisztrálása, nyilvántartási adatok bekérése, begyűjtése.
 • Hálózati információk terjesztése, a felhasználók nyilvántartása és tájékoztatása.
 • Az üzemeltető személyzet szakmai irányítása.
 • A hivatali szintű informatikai alkalmazások felügyelete, folyamatos működés biztosítása.
 • Az alkalmazás használatához szükséges hálózati- és erőforrás hozzáférési jogok biztosítása a felhasználók részére és nyilvántartásuk vezetése.
 • Az alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználóktól, illetve helyi programgazdáktól érkező észrevételek fogadása a szükséges változtatások, módosítások megtétele, regisztrálása.
 • Az alkalmazások frissítése, változások átvezetése (új változatok telepítése).
 • Az alkalmazások működésének, használatának figyelése, hibák felderítése.
 • Az alkalmazásokkal kapcsolatos információk terjesztése, a felhasználók és helyi programgazdák tájékoztatása.
 • Számítástechnikai berendezések tervszerű karbantartásának és folyamatos fejlesztésének megszervezése, a szükséges költségvetési előirányzatok tervezése és előterjesztése a döntéshozók felé.
 • Kapcsolattartás külső partnerekkel (programozók, hardver forgalmazók, szervizcégek).
 • A számítógépes iktatás informatikai felügyelete, a működési feltételek biztosítása.
 • Iktató program felügyelete, felhasználói jogosultságok megadása és ellenőrzése.
 • Választásokkal kapcsolatos cselekményekben logisztikai feladatok ellátása, kapcsolattartás a felügyeleti szervekkel, informatikai háttér folyamatos biztosítása és kontrollja.
 • Munkakörével kapcsolatos szerződések előkészítése, nyilvántartása, pályázatok figyelése, előkészítése.
 • Testületi anyagok elektronikus úton való elkészítése.
 • Közreműködés a hardver nyilvántartási adatok egyeztetésében (leltár).
 • Számítógépes rendszerek adatvédelmének és szoftverek jogtisztaságának biztosítása.
 • A központi szolgáltatásokkal és a központi alkalmazásokkal kapcsolatos felhasználói oktatások megszervezése.
 • A város honlapjának aktualizálásában való részvétel.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 54. sz. iroda
Tel.: 87/510-126

A Képviselő-testület és a bizottságok üléseire készült előterjesztések előkészítésében való közreműködés.
Jegyzői titkársági feladatok ellátása a jegyző közvetlen utasításának megfelelően.
Irodavezetői értekezletekről és jegyzői fogadóórákról jegyzőkönyv készítése.
Az önkormányzati címek használatával kapcsolatos döntés előkészítése a polgármester részére.
Az Ügyrendi Bizottság üléseinek jegyzőkönyvezése.
Közreműködés választások lebonyolításában.
Az Önkormányzati Irodánál megtalálható archív dokumentumok kezelése, kiadása – a jegyző engedélyét követően – betekintés céljából, illetve hiteles másolatok kiadmányozása.
Helyi rendeletek és szabályzatok nyilvántartása.
Hivatal működéséhez szükséges technikai, tárgyi feltételek biztosítása.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 51. sz. iroda
Tel.: 87/ 510-125

 • A polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása
 • Polgármesteri titkársági teendők ellátása, fogadóórák lebonyolítása.
 • A Képviselő-testület és a bizottságok üléseire készült meghívók, előterjesztések előkészítése, kiküldése.
 • Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság és a Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyvezése.
 • Nemzetiségi testületi ülések jegyzőkönyvvezetése.
 • A közmeghallgatások előkészítése, lebonyolítása
 • Naprakész nyilvántartás vezetése a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal belső használatú nyomtatványairól.
 • Kötelezettségvállalások, szerződések rendszerezése, közzétételre történő előkészítése.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület 1. emelet 57. sz. iroda
Tel.: 87/ 510-125

 • A polgármester és az alpolgármesterek munkájával kapcsolatos adminisztrációs feladatok ellátása.
 • Kezeli a Képviselő-testület által elfogadott rendeletek és határozatok nyilvántartására készült számítógépes szoftvert.
 • Archív testületi anyagok bekötésre való előkészítése.
 • A közmeghallgatások előkészítésében, lebonyolításában való részvétel.
 • Gépírás, faxok továbbítása, fénymásolás, levelezés, iktatás, postaszortírozás, postázás.
 • Az önkormányzati főtanácsadó, a képviselők és bizottsági tagok részére gépelés, üzenetek átvétele, levelek, egyéb anyagok továbbítása.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület földszint 38. sz. iroda
Tel.: 87/ 511-150 /182-es mellék
 
- A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok, kimenő levelek iktatása (előzmény vizsgálata után).
- Előadói ívek gépi kitöltése a hatályos Egyedi Ügyiratkezelési szabályzat szerint.
- Irattározás (irattárba helyezi a határidő kitűzése nélkül kiadmányozott olyan ügyiratokat, amelyeket az arra jogosult elintézettnek nyilvánított, irattári jellel ellátott).
- Határidőbe helyezi az iratokat, a határidőket figyelemmel kíséri.
- Számítógépes adatokat szolgáltat.
- Rendezi az irattárat, az ügyiratokat megfelelően elhelyezi, ügyiratkötegeket felcímkézi.
- Régi iratok keresése, közreműködés a selejtezés során.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal "B" épület földszint 38. sz. iroda
Tel.: 87/ 511-150 /182-es mellék

- A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező iratok, kimenő levelek iktatása (előzmény vizsgálata után).
- Előadói ívek gépi kitöltése a hatályos Egyedi Ügyiratkezelési szabályzat szerint.
- Irattároz (irattárba helyezi a határidő kitűzése nélkül kiadmányozott olyan ügyiratokat, amelyeket az arra jogosult elintézettnek nyilvánított, irattári jellel ellátott).
- Határidőbe helyezi az iratokat, a határidőket figyelemmel kíséri.
- Számítógépes adatokat szolgáltat.
- Rendezi az irattárat, az ügyiratokat megfelelően elhelyezi, ügyiratkötegeket felcímkézi.
- Régi iratok keresése, közreműködés a selejtezés során.
- Levéltári anyagok átadása során szervezi és felügyeli az iktató munkatársainak tevékenységét.

 • Gépjárművezetői, karbantartási feladatok ellátása.
 • Szállítja a hivatali munkatársakat intézkedések elősegítése érdekében.
 • Közreműködik a testületi anyagok soron kívüli kézbesítésében.
 • Biztosítja a felügyeletére bízott gépkocsik üzembiztonságát, esztétikai állapotát, időben jelzi a javítások szükségességét.