Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

 

 Székhely: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefonszám Központ: 06-87/511-150
E-mail cím: varosfejlesztes@tapolca.hu
Honlap: www.tapolca.hu
Ügyfélfogadás: Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00 – 12.00 óráig és 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

munkatársakkal telefonon előzetesen időpontot lehet egyeztetni: 06/87-511-150

Feladatkör

Mellék száma

Irodavezető

147

Környezetvédelemmel, vízüggyel kapcsolatos feladatok

197

Közterület használattal kapcsolatos feladatok

198

Önkormányzati ingatlanvagyon fenntartásával kapcsolatos feladatok

165

Zöldterület-kezeléssel kapcsolatos feladatok

166

Építésügyi- településképi hatósági feladatok

187

Gyepmesteri feladatok

148

Közútkezeléssel kapcsolatos feladatok

197

Közutak üzemeltetésével, forgalomtechnikával kapcsolatos feladatok

197

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatellátásával kapcsolatos

Letölthető nyomtatványok ---->

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatköre:

 • vezetékes vízhálózattal, a szennyvízhálózattal, a szennyvíz tisztításával és a szennyvíziszap elhelyezésével kapcsolatos feladatok,
 • csapadékvíz elvezető rendszer fenntartásával, ellenőrzésével, karbantartásával, felújításával, bővítésével kapcsolatos feladatok,
 • önkormányzati közművek, közműberendezések üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok, új közművesítések,
 • vízjogi engedély, ívóvíz és szennyvíz bekötés, ivókút, tűzcsap,
 • kút engedélyezés (kérelem benyújtása a letölthető 5. sz. nyomtatványon),
 • környezetvédelemmel, természetvédelemmel, talaj- és vízvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feladatok (kérelem benyújtása a letölthető 3., illetve 4. sz. nyomtatványon),
 • ivókutak, közkutak, tűzcsapok, szökőkutak üzemeltetési feladatai,
 • fakivágás engedélyeztetése (kérelem benyújtása a letölthető 6. sz. nyomtatványon),
 • folyékony hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok,
 • hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok (illegális hullaéklerakás),
 • égetéssel kapcsolatos feladatok,
 • kéményseprői közszolgáltatással kapcsolatos feladatok,
 • rovar és rágcsálóírtással kapcsolatos feladatok,
 • állati hulladékgyűjtéssel és veszélyes hulladékgyűjtéssel kapcsolatos feladatok,
 • üzemképtelen gépjárművek, illetve egyéb más eszközök közterületi tárolásával kapcsolatos feladatok,
 • közterület-használattal kapcsolatos feladatok (kérelem benyújtása a letölthető 2. sz. nyomtatványon),
 • fizetőparkolóhelyek térítésmentes használatával kapcsolatos feladatok,
 • társasházi védnökség kérelme közterületre (kérelem benyújtása a letölthető 14. sz. nyomtatványon),
 • közvilágítással és díszkivilágítással összefüggő feladatok,
 • önkormányzati szobrok, emlékművek karbantartási, felújítási, építési feladatai,
 • közparkok és közhasznú zöldterületek fenntartásával kapcsolatos feladatok,
 • növényvédelemmel kapcsolatos feladatok,
 • fásítások, közterületi fás szárú növények ültetésének engedélyezése,
 • játszóterekkel, szabadtéri sportpályákkal kapcsolatos feladatok,
 • köztéri bútorokkal kapcsolatos feladatok,
 • nyilvános illemhellyel kapcsolatos feladatok,
 • önkormányzati tavak- vízfolyások üzemeltetésével kapcsolatos feladatok,
 • temetőfenntartással kapcsolatos feladatok,
 • településképi véleményezési eljárások (kérelem benyújtása a letölthető 11. sz. nyomtatványon),
 • településképi bejelentési eljárások (kérelem benyújtása a letölthető 12. sz. nyomtatványon),
 • településképi szakmai konzultáció (kérelem benyújtása a letölthető 10. sz. nyomtatványon),
 • építésügyi adatszolgáltatások a műszaki nyilvántartásból,
 • építésügyi, szakhatósági feladatok ellátása, hatósági bizonyítványok készítése,
 • gyepmesteri feladatokkal kapcsolatos önkormányzati feladatok,
 • térfigyelő kamerarendszer,
 • építésügyi közútkezelői nyilatkozatok,
 • közterület bontással járó közmű építéshez kapcsolódó közútkezelői egyeztetések, közútkezelői és tulajdonosi nyilatkozatok kiadása, végrehajtásának ellenőrzése,
 • közútkezelői nyilatkozatok (kérelem benyújtása a letölthető 7. sz. nyomtatványon),
 • közműépítések, közterület burkolások (kérelem benyújtása a letölthető 9. sz. nyomtatványon),
 • közút nem közlekedési célú igénybevétele (kérelem benyújtása a letölthető 1. sz. nyomtatványon),
 • kapubejárók, útcsatlakozások (kérelem benyújtása a letölthető 8. sz. nyomtatványon),
 • forgalomtechnikai engedélyezési eljárások,
 • közúton, közterületen történő közlekedésből eredő káresemények (magán jellegű károk),
 • közműnyilvántartás, közműegyeztetés, vezetékjog bejegyzés, közmű tervek nyilvántartása,
 • csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcsolatos egyeztetések (kérelem benyújtása a letölthető 13. sz. nyomtatványon),
 • közvilágítás bővítéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok,
 • út- és közterület fenntartással kapcsolatos feladatok,
 • közutak hóeltakarítása, téli síkosságmentesítése, köztisztasági feladatai,
 • úton folyó munkák, közúti jelzőtáblák, utcanévtáblák, házszámtáblák ügyintézése,
 • városi parkolási renddel, fizetőparkolással kapcsolatos üzemeltetési feladatok,
 • forgalomtechnikai feladatok,
 • behajtási engedély, útvonal engedély, parkolási engedély,
 • helyijárat közszolgáltatással, autóbuszvárókkal kapcsolatos feladatok,
 • hidak fenntartási feladatai,
 • közúti káresetekkel kapcsolatos feladatok,
 • hulladékgazdálkodási közszolgáltatással kapcsolatos feladatok.

A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda feladatellátásához kapcsolódó, Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének hatályos rendeletei

Rendelet szám

Megnevezés 

 

11/2010. (VI. 21.)

Az épített és természeti környezet helyi védelméről ) (egységes szerkezetben)

 

13/2010. (VI. 21.)

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről (egységes szerkezetben)

 

4/2011 (IV. 01.)

a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 

 

22/2011 (XII. 12.)

a környezetvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben)

 

11/2012. (V. 2.)

a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

 

11/2014. (XII. 22.)

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról

 

17/2017. (VIII. 9.)

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

 

25/2019. (XII.23.)

Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2021. február 26.)

 

5/2020. (III.30.)

a településkép védelméről

 

25/2021. (Xl.03)

a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről

 

34/2021. (XII. 20.)

a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról

 

35/2021. (XII. 20.)

az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről

 

36/2021. (XII. 20.)

a közterület használatáról