Szabályozási tervek (2020.01.22-től hatályos)

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

PDF

a Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 25/2019. (XII. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tapolca településrendezési eszközeinek felülvizsgálata településfejlesztési koncepció

Tapolca településrendezési eszközeinek felülvizsgálata

Helyi építési szabályzat

Tapolca településszerkezeti terv

Szabályozási terv belterületi

Szabályozási terv Diszel

Szabályozási terv külterületi

Kivonat Tapolca Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2019. december 20-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Település arculati kézikönyv és településképi rendelet

LETÖLTHETŐ NYOMTATVÁNYOK

PDF

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről

Tapolca arculati kézikönyv