Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
17
18
19
22
23
Dátum : 2020. október 23.
24
25
26
27
28
29
30
31

Programajánló

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

befektetobarat_225px_k2.png
hétfő, 04 november 2019 09:03

Tapolca Város Polgármestere pályázatot hirdet Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezető beosztás ellátására.

Tapolca Város Polgármestere

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wass Albert Könyvtár és Múzeum 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2020. január 1 - 2024. december 31.-ig szól.

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Batsányi János utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Wass Albert Könyvtár és Múzeum magasabb vezetői feladatainak ellátása, az intézmény szakszerű és törvényes működtetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a(z) magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 225 %-a az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • múzeumi: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség vagy jogász vagy közgazdász szakképzettség és tárgyalásszintű idegennyelv-ismeret (államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás),a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább 5 éves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakirányú tudományos vagy szakmai tevékenység
 • Magasabb vezető, illetve a vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
 • A megbízását követő két éven belül az integrált kulturális intézmények vezetésére vonatkozó államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 60 órás képzést kell elvégeznie és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatónak. Igazolás hiányában a vezetői megbízást vissza kell vonni.
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó szakmai önéletrajza
 • Az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó programja
 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzéséről szóló okirat, annak hiányában nyilatkozat arról, hogy a megbízás kezdetétől számított két éven belül elvégzi
 • A pályázó nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléshez hozzájárul
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázatának nyilvános ülésen történő tárgyalásához

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2020. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Szilvia nyújt, a 87/511-154 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tapolca Város Polgármestere címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Hősök tere 15.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/287-35/2019., valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat akkor érvényes, ha a tartalmi és formai feltételeknek megfelel. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 31.

 

Megjelent: 249 alkalommal
Facebook