A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló – "Tapolcai Batsányi János Gimnázium épületének energiahatékony felújítása" című projekt célja, hogy az energetikai fejlesztéssel, és felújítással, továbbá megújuló energiatermeléssel az üzemeltetési költségeket, és az épület energiaigényét csökkentse, úgy hogy emellett jelentős károsanyag kibocsátás megtakarítást eredményez. A projekt kódszáma: TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00005.

A projekt 2017. november 01. és 2019. április 30. között, konzorciumi formában, 100%-os támogatási intenzitással megvalósuló projekt. A projektet 7 mérföldkő alatt valósítja meg támogatást igénylő. Veszprém Megye Önkormányzata, mint konzorciumi partner, biztosítja a projektmenedzsment szervezetet, mind a szakmai, mind a pénzügyi feladatokat ellátva.

 

A projekt támogatásának összege 289.908.173,- Ft.

 

A Batsányi János Gimnázium épülete Tapolca nyugati városrészében, a Liszt Ferenc utca 12-14. szám alatt, a 2031. hrsz.-ú ingatlanon fekszik, 100%-os önkormányzati tulajdonú. Az épületet a Veszprém Megyei Tanács beruházásában 1970-71. évben építették. A létesítményen az átadása óta a belső rendszeres vakolatjavításokon, festés-mázolási munkákon kívül jelentős felújítást nem végeztek, lényegében az eredeti állapotában áll fenn. Az épület általános állapota, állaga fentiekből következően belső terekben viszonylag rendezett képet mutat, ugyanakkor homlokzati állapota, nyílászárói, tetőfelületei jelentősen amortizálódtak. A fa nyílászárók a jelenleg érvényes hőtechnikai előírásoktól messze elmaradnak. Ugyanez vonatkozik a homlokzati falfelületekre, valamint a pince és tető zárófödémekre is.

Az épület energetikai tanúsítványa alapján kerültek kidolgozásra a fejlesztési javaslatok, mely nyomán a költséghatékonysági, és pályázati szempontokat szem előtt tartva a legkedvezőbb projektváltozat került kidolgozásra.

Az alábbi tevékenységek valósulnak meg a projekt során:

  1. Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által
  2. Fosszilis energiahordozó alapú fűtési rendszer korszerűsítésén belül fosszilis alapú távhőellátásban részesülő épületeknél a kedvezményezett tulajdonában lévő szekunder oldali gépészeti elemek korszerűsítése
    • fűtési és HMV rendszer korszerűsítése, cseréje;
    • hőleadó berendezések korszerűsítése, cseréje, szükség esetén a kapcsolódó kéménytechnikai fejlesztések elvégzésével;
    • épületgépészeti intelligens szabályzási rendszerek kiépítése, fejlesztése;
  3. Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamos-energia-igény kielégítése céljából

A projekt megvalósulásával az energiaárak hosszú távon ellensúlyozhatóvá válnak. A fűtési rendszer szabályozhatóvá válásával, a határoló szerkezetek hőszigetelésével, és a nyílászárócserével a hő-mérséklet- és a fogyasztás optimalizációjának lehetősége jelentősen bővül, amely növeli az épületet használók komfortérzetét, így javítva a munkakörülményeket, illetve további üzemeltetési költség csökkenéshez vezet. Az épület funkciójából adódóan a megújuló projektelem is hozzájárul a diákok környezettudatos szemléletének kialakításához, amelynek hatására az épület energiatudatosabb fel-használói szokásainak kialakulását is reméljük.

 

A projekt hatására az épület energiahatékonysági besorolása a HH kategóriából a BB kategóriába lép, az összesített energetikai jellemzője 275,3-ról 78,03 kWh/m2-re csökken.

A projekten belül 29 kW napelemes rendszer telepítésére kerül sor, mely éves szinten 31 000 kWh villamos energiát állít elő az épület energiaszükségletének ellátására.

Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése: 153,31 Co2 egyenérték (t)

A fejlesztés egy korszerű energetikai mutatókkal rendelkező gimnáziumi épületet eredményez. 

Sajtóközlemény a tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása  2019/04/01 (docx)

Sajtóközlemény A Tapolcai Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása 2020/02/28  (docx)