Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
22
23
24
25
Dátum : 2024. május 25.
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

 

Székhely: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
  8300 Tapolca, Hősök tere 15.
Telefonszám Központ: 06-87/511-150
Telefax 06-87/511-164
Honlap: www.tapolca.hu
E-mail cím: csaladvedelem@tapolca.hu
Ügyfélfogadás: Általános Igazgatási Csoport
Hétfő: 13.00 – 16.00 óráig
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8.00. - 12.00 ; 13.00 – 17.00 óráig
Csütörtök: 13.00 – 16.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig

 
A munkatársakkal telefonon előzetes időpontot lehet egyeztetni!
Anyakönyvvezető: 06 87/511-152
Hagyatéki ügyintéző: 06 87/511-158
hatósági ügyintéző: 06 87/511-151

Letölthető dokumentumok ---->

Az Általános Igazgatási Csoport által alkalmazott fontosabb jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

Birtokvédelem
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
17/2015. (II.16.) a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról

Kereskedelmi igazgatás
2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
55/2009. (III. 13.) Korm.rendelet a vásárokról, piacokról és bevásárlóközpontokról
210/2009. (IX.29.) Korm.rendelet a kereskedelmi tevékenység végzésének feltételeiről
57/2013. (II.27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról
239/2009. (X.20.) Korm.rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről
173/2003. (X.28.) Korm.rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatásról
23/2011.(III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságossá tételéről
1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről

Állattartással, marhalevéllel kapcsolatos ügyek
1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről
21/1996. (VII.9.) FM. rendelet a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről
41/1997.(V.28.) FM. rendelet az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról
244/1998. (XII.31.) Korm. rendelet az állatvédelmi bírságról
41/2010.(II.26.) Korm.rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

Vadkár
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, vadgazdálkodásról, vadászatról és a végrehajtásról
79/2004. (V.4.) FVM rendelet a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Anyakönyvi igazgatás
2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról
32/2014. (V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017.(V.8.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról

Hagyatéki ügyek, sírhelyváltás
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
2010. évi XXXVIII. törvény a hagyatéki eljárásról
1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények közzététele
2013. évi CXXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
2013. évi CCXII. törvény a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról

474/2013. (XII.12.) Korm.rendelet az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról


 

 Általános Igazgatási Csoport feladatai:

 • birtokvédelmi ügyek,
 • közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartási ügyek,
 • hagyatéki ügyek,
 • anyakönyvvezetéssel kapcsolatos feladatok,
 • honvédelmi-, polgári védelmi és katasztrófavédelmi igazgatási feladatok,
 • állampolgársági ügyek,
 • állategészségügyi és állatvédelmi feladatok,
 • ebnyilvántartás, méhészeti nyilvántartás vezetése
 • társasházkezelés, társasházak törvényességi felügyelete
 • temetők nyilvántartásainak vezetése, sírhely megváltások intézése, a síremlék felállítással, karbantartással kapcsolatos engedélyek előkészítése, temetések nyilvántartása
 • talált tárgyakkal kapcsolatos feladatok,
 • hirdetmények kifüggesztésével kapcsolatos feladatok,
 • címképzési feladatok
 • hatósági bizonyítványok, igazolások kiállítása,
 • pénzbeli és természetben nyújtott szociális, valamint a gyermekek és fiatal felnőttek rászorultságra tekintettel nyújtható támogatások biztosítása,
 • közfoglalkoztatás, nyári diákmunka
 • kereskedelmi igazgatás és szálláshely szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos
 • feladatok, fás szárú növények védelmével, közérdekű védekezéssel kapcsolatos és egyéb környezetvédelmi ügyek,
 • telepengedélyezés,
 • zenés-táncos rendezvények bejelentése, engedélyezése,
 • szépkorúak köszöntése
 • kéményseprő-ipari tevékenységének költségtérítése
 • hozzátartozók közötti erőszak miatti családvédelmi koordinációs feladatok.