Önkormányzat

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 100%-OS TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
Közzétételi kötelezettség a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009.évi CXXII. Törvény értelmébenGazdasági társaság megnevezése:
TAPOLCAI DIÁK-, ÉS KÖZÉTKEZTETŐ SZOLGÁLTATÓ KFT.
Cím:8300 Tapolca, Stadion u.16
Cégjegyzék szám: 19-09-505229

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Mezőssy Tamás

ügyvezető

605.000

-

-

Munka törvénykönyve alapján

Bittman Andrea

gazdasági ügyintéző

291.500

-

-

Munka törvénykönyve alapján

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Harangozóné Horváth Katalin

FEB tag

-

-

-

Balázsné Kiss Éva

FEB tag

-

-

-

Pass Sándor

FEB tag

-

-

-

2009.évi CXXII.tv. 2.§(2) bekezdés szerint a vezető tisztségviselő:

név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatások

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Illés Lászlóné

Üzletvezető

352.000

-

-

Mt. alapján

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (3) - (5) bekezdés szerinti adatok:


Megnevezés

Szerződő fél neve

Érték e Ft-ban

Szerződés kezdete

Szerződés lejárta

Megjegyzés

Főzési alapanyag- beszerzés "részben"

Közétkeztető Kft.

120,00

2017.07.14

2019.07.14

-

 

 


 

 


Gazdasági társaság megnevezése:
BIOFUNA MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ, FORGALMAZÓ KFT.

Cím:8300 Tapolca, Kossuth Lajos u. 2.
Cégjegyzékszám: 19-09-501098

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Orbán Tibor

ügyvezető igazgató

bruttó: 375.000,- Ft,
nettó 249.375,- Ft.

útiköltség elszámolás max.600 km/hó

-

-

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Kiss Nándor

felügyelő bizottság elnöke

-

-

-

Peszleg Gyula

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

Ádám Csaba

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

 Gazdasági társaság megnevezése:
TAPOLCA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

Cím: 8300 Tapolca, Fő Tér 1.
Cégjegyzék szám: 19-09-506480

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Rédli Károly

ügyvezető

445.200 Ft/hó

-

-

 

 

 

 

 

 

 

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Szabó Sándor

bizottság elnöke

-

-

-

Minorics Tamás

bizottsági tag

-

-

-

Töreky Attila

bizottsági tag

-

-

-

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (2) bekezdés szerint a vezető tisztségviselő:

név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatások

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás
(felmondás, végkielégítés)

-

-

-

-

-

-

 

 


 

 

Gazdasági társaság megnevezése:
TAPOLCAI KOMMUNIKÁCIÓS, KULTURÁLIS ÉS MÉDIA KFT.
Cím: 8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6
Cégjegyzék szám: 19 09 512349

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér/megbízási díj

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Töreky László

ügyvezető

 115 000 Ft

-

-

-

 

 

 

 

 

 

2009.évi CXXII.tv. 2.§(1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Bertalan Csaba

elnök

-

-

-

Gonda Helga

tag

-

-

-

Kolosi Emőke

tag

-

-

-

 

 


 

 


Gazdasági társaság megnevezése:
TAPOLCAI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFt.
Cím:8300 Tapolca, Berzsenyi u. 9.
Cégjegyzékszám: 19-09-502963

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Gáspár András

ügyvezető

1.105.000 Ft

 

Cafetéria szabályzat szerint

A Mt. alapján, munkaszerződés szerint, végkielégítés 3 hónap

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Ádám Csaba

FEB tag, elnök

60 000Ft

-

-

 

FEB tag

45 000Ft

-

-

Nagy-Hollósi Veronika

FEB tag

45 000Ft

-

-

Kránitz András

FEB tag

45 000Ft

-

-

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (2) bekezdés szerint a vezető tisztségviselő:

név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatások

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás
(felmondás, végkielégítés)

Ruzsa Károlyné

főkönyvelő

577 500

prémium az alapbér 20%-a

Cafetéria szabályzatban meghatározva,

Mt. alapján

Répás Vince

műszaki vezető

572 000

prémium az alapbér 20%-a

Cafetéria szabályzatban meghatározva,

Mt. alapján

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (3) - (5) bekezdés szerinti adatok:


Megnevezés

Szerződő fél neve

Érték e Ft-ban

Szerződés kezdete

Szerződés lejárta

Megjegyzés

Bérleti díj: Parkoklóhelyek bérleti díja

Tapolca Város Önkormányzata

20.200

2020.01.01.

2020.12.31.

Határozatlan idejű

Közüzemi szolgáltatás: elektromos áram beszerzés

Eon Energiakeres-kedelmi Kft.

20,000

2020.01.01.

2020.12.31

 

Szolgáltatás nyújtása: Önkormányzati bérlemények üzemeltetése

Tapolca Város Önkormányzata

30,0000

2020.01.01.

2020.12.31

határozatlan idejű

Közüzemi szolgáltatás: Gáz beszerzés

Eon Energiakeres-kedelmi Kft.

160,000

2019.01.01.

2021.09.30

 

 Gazdasági társaság megnevezése:
TAPOLCAI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT.

Széklhely:8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.
Cégjegyzék szám: 19 09 510341

 

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Parapatics Tamás

ügyvezető igazgató

50 000Ft

-

-

-

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Horváth Szilvia

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

Gelencsér László

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

Bocz Sándorné

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

 

 


 

 

Gazdasági társaság megnevezése:
CSELLE-HÁZ VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT.
Cím:8300 Tapolca, Kossuth u 2. 3. emelet 39.
Cégjegyzék szám: 19 09 502905

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselők, Mt. 208.§-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók:

Név

munkakör

személyi alapbér

egyéb pénzbeli juttatások

nem pénzbeli juttatás
(cafetéria)

végkielégítés felmondási idő mértéke

Gáspár András

ügyvezető

-

 

-

-

2009.évi CXXII.tv. 2.§ (1) bekezdés szerint a felügyelő bizottság tagjai:

név

tisztség

megbízási díj/tiszteletdíj

megbízási díjon felüli egyéb járandóság

jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás

Ádám Csaba

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

Kránitz András

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

Dr. Csonka László

felügyelő bizottsági tag

-

-

-

 

 


 

 

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Fő tevékenység: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, települési hulladék szállítás-kezelés
Ügyfélszolgálati irodánk:
8300 Tapolca, Halápi út 33. szám alatt áll ügyfeleink rendelkezésére.
Telefonszám: 06-87/321-567
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő:                  08:00 -12:00-ig
Szerda:                07:00-19:00-ig
Péntek:                07:00-12:00-ig
Honlap: www.nhsztapolca.hu
Ügyvezető: Ficsor Elza
Üzletrész megoszlása:
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft: 96,13 %
Tapolca Város Önkormányzata: 3,87 %

NHSZ Csobánc Kft.

Fő tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése, ártalmatlanítása
Ügyfélszolgálati irodánk:
8300 Tapolca, Halápi út 33. szám alatt áll ügyfeleink rendelkezésére.
Telefonszám: 06-87/510-828
Ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfőtől- Péntekig: 7:30-15:30-ig
Ügyvezető: Ficsor Elza
Üzletrész megoszlása:
NHSZ Nemzeti Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft: 96,13 %
Tapolca Város Önkormányzata: 3,87 %