Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/131-52/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. december 20-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

N A P I R E N D:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

1_mell. 2007.évi kv.mód

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

2) 2008. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

3) Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása
3_mellékletek

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

4) A luxusadóról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

5) A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

6) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2008. évi díjáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

7) A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árainak megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

 

8) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

9) Helyi közművelődési rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

10) Közművelődési feladatellátás átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

11) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházás forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

12) Tapolca nem csatornázott utcák (III. ütem), szennyvízcsatorna beruházásra jóváhagyott céltámogatás maradványról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

13) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítmény-célok megállapítása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

14) Zenés Színházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

15) Pályázat benyújtása a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a "Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására" kiírt KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú felhívásra, valamint tájékoztató regionális fejlesztési pályázatokról

Előterjesztő: Ács János polgármester nevében Sólyom Károly alpolgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. december 14.

Ács János polgármester nevében:

Sólyom Károly sk.
alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-43/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. november 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

Napirend előtt:

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1/A) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
1A_mell. 2007. évi kv. 3.n.éves

B) 2008. évi költségvetési irányelvek
1B_mell. 2008. évi költségvetési irányelvek

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.) Kt. rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Közoktatási intézményrendszer átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. évi munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Tapolca Bűnmegelőzési Koncepció

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

A Képviselő-testületi ülést követően 2007. november 23-án 16.30 órakor a Tamási Áron Művelődési Központban, valamint 2007. november 23-án 18.00 órai kezdettel Tapolca-Diszel községben közmeghallgatásra kerül sor.

Tapolca, 2007. november 16.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-37/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. október 18-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) Közalkalmazottak, köztisztviselők létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2) Állami tulajdonban lévő ingatlanok kérése önkormányzati tulajdonba

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája és Akcióprogramjának megalkotása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4) A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás kérelmére állásfoglalás a tapolcai hulladéklerakó rekultivációs pályázatához (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. október 16.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-35/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. október 09-én (kedd) 08.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. október 05.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-44/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2) Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására beérkezett pályázat támogatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3) Tapolca város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat – működtetési és – fejlesztési terve 2008-2012. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4) Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve jóváhagyása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2008-2013. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatása a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázat elkészítésében

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

7) Többletfeladatok miatti létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

8) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának nyugállományba vonulása alkalmából köszönet kifejezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Zenés Színházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

10) Zeneoktatást Támogató Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

11) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a beruházásbarát önkormányzatok számára meghirdetendő programhoz

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. szeptember 26.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-28/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. szeptember 07-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzatának a 2007. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója

1_2007.kv.első féléves végrehajt.beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Volt honvédségi épületek bontásához hozzájárulás

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. augusztus 31.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-25/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. augusztus 02-án (csütörtök) 08.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácsterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) Tapolca kertvárosi és déli városrészi (I-II. ütem), valamint a nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházások forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázás beruházására jóváhagyott céltámogatás maradványáról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. ellátási területének megváltoztatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht-val kapcsolatos döntéshozatal

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Regionális vízművek önkormányzati tulajdonba vétele

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Regionális fejlesztési pályázatok benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. július 30.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-18/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 29-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) 2007. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester 1_ 2007. évi kv. rend. mód

2) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az Állami Számvevőszék V-1010/6/2007. számú jelentéséről tájékoztató

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Szociális alapszolgáltatási feladatok ellátására társulási megállapodás kötése Raposka Önkormányzatával

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Folyószámla-hitel felvételének kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Bölcsődei helyzet tárgyalása, új csoport indítási lehetőségének

megvizsgálása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Felkészülés a 2007. évi idegenforgalomra, Tapolca város és térségének fejlesztési lehetőségei, a fejlesztési lehetőségek feltárása, az együttműködés lehetséges és célszerű kereteinek kialakítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tájékoztató a 2007. évben benyújtott és előkészítés alatt lévő pályázatokról

Előterjesztő: Ács János polgármester 8_2007. évi pályázatok

9) Tapolca város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és – fejlesztési tervének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Veszprém Megyei Egészségbiztosítási Pénztár tapolcai kihelyezett osztályának megszűntetése elleni tiltakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. június 22.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-17/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. június 26-án (kedd) 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

N A P I R E N D:

1) Raposka község önkormányzatával kötött társulási megállapodás módosítása II.

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Diákotthon és Kollégium csatolása a Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskolához

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Szász Márton Általános Művelődési Központ átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Rendkívüli támogatási kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. június 22.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-14/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. május 18-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Az önkormányzat vagyonáról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az építészeti értékek helyi védelméről szóló 43/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tájékoztató a III. ütem és a Diszel városrész szennyvízcsatornázásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évre vonatkozó üzleti terveinek ismertetése, valamint beszámoló a 2007. évi gazdálkodásról

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Szász Márton Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tájékoztató a fizetőparkolók 2006. évi üzemeltetéséről

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. május 11.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-9/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 13-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2007-2010. évek közötti gazdálkodásának stratégiai programjának elfogadása, iránymutatás a 2011-2013. évek közötti fejlesztésekhez
1_Stratégiai program.doc
1_Táblázat Stratégiai programhoz.xls

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
2_E-mell_2006.évi beszám.xls
2_2006.évi beszámoló,pénzmaradvány.xls
2_Táj. könyvvizsgálat végrehajt.doc

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítására előterjesztett rendelet-tervezet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Helyi rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Felsőoktatási intézményben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Közbeszerzési szabályzat elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) A 2006. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2007. április 05.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131-5/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. március 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítására javaslat

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás kibővítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) A közoktatási és közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tájékoztató a Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft. megalakulását követő tevékenységéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tájékoztató a közoktatási- és közművelődési intézmények 2006. évi eredményes pályázatairól 6_Intézmények pályázatai

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Aktuális 2007. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz saját erő biztosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester 7_határozati javaslatok

8) Tapolca – Sümeg testvérvárosi szerződés megkötése

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. március 14.

Ács János sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/131/2007.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 13-án (kedd) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. II. emelet)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) 2006. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester 1_ Kv. mellékletek

2) Tapolca város 2007. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2_E táblák 2007.évi kv

2_melléklet 2007.évi költségvetés

2_Tapolca kv. rendelet tervezet véleményezés

 

3) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásokról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Diszel városrész szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése beruházás Társberuházói Megállapodásának elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Dr. Deák Jenő Kórház Kht. megszüntetése

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Megállapodás kezdeményezése/felülvizsgálata a környező önkormányzatokkal a közigazgatási területükről való gyermekek fogadásának egyes kérdéseiről: Az óvodás, az általános iskolás és a sajátos nevelési igényű bejáró tanulók utáni hozzájárulásról

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Feladatátadás a Veszprém Megyei Önkormányzat részére

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tapolca város településszerkezeti tervének módosítása
– a településfejlesztési koncepció irányelveinek meghatározása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Aljegyzői pályázat kiírása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

12) Intézményvezetői pályázat kiírása (Nevelési Tanácsadó)

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény minősítési eljárás kezdeményezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Fogadóiroda kialakításához önkormányzati állásfoglalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolca Város Testnevelés és Sport Koncepciója

Előterjesztő: Ács János polgármester 15_ 1.sz. melléklet

16) Tájékoztató a Tapolcai Városszépítő Egyesület tevékenységéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2007. február 02.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve