Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/100-41/2012.M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

  1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) A 2013. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) A civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) A helyi közművelődésről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) A testnevelés és sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10) A Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Az óvodai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2013/2014. nevelési évre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12) A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13) Pályázat tapolcai intézmények épületenergetikai fejlesztésére és a városi közvilágítás energiatakarékos átalakítására
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2013. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

16) Házi gyermekorvos támogatási kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester


VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2012. december 11-én kedden 16.00 órakor a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülése után rendkívüli nyilvános ülésre kerül sor.
Napirendi pont: A Klebersberg Intézményfenntartó Központtal kötendő megállapodás jóváhagyása. (Az előterjesztés később kerül kiküldésre.)

Tapolca, 2012. december 7.

 

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-36/2012.

 

M E G H Í V Ó
 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 23-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

Tájékoztató a katasztrófavédelmet érintő 2012. évi jogszabályi és szervezeti változásokról
Előterjesztő: Császár László polgármester (SZÓBELI TÁJÉKOZTATÁS)
 

NAPIREND
 

1 Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2 A. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi tervezési irányelvei
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3 Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4 A temetőkről és a temetkezésről szóló 25/2010. (XII.13.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5 A vásárokról és piacokról szóló 31/2004. (VI.29.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6 Az állattartás szabályairól szóló 19/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7 A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI.27.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8 A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2013. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9 Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10 Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

11 Tájékoztató Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek részleges módosításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12 Önkormányzati tulajdonban lévő földrészletek állami tulajdonba adásának, illetve állami vagyonkörbe tartozó földrészletek önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13 Volt honvédségi ingatlanok hasznosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14 Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány üzletrészének megvásárlása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15 A Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás tulajdonában lévő autóbusz megvásárlása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 

16 A háziorvosokkal kötött működési szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17 Tájékoztató a házi segítségnyújtással kapcsolatban előterjesztett beadvány ügyében
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18 A Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános Iskola alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

19 Tapolca Város Önkormányzata vélemény kinyilvánítása a fenntartásában működő általános iskolák kötelező felvételi körzetének kialakításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

20 A Tapolcai Városi Sportegyesület támogatásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

21 A Zenés Színházért Alapítvány kérelmének elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

22 Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. november 16.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-32/2012.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október 26-án (péntek) 08.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

1) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Járási hivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Városi Rendezvénycsarnok sérült rétegelt ragasztott fatartója, valamint a meglévő fatartók megerősítésére pénzügyi fedezet biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Napelem rendszer telepítése a tapolcai intézményekben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. október 25.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/100-26/2012.

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 28-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT
 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1) Bizottsági tag és tanácsnok megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Jegyzői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Szándék kinyilvánítás az összes saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2013. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Tájékoztató a Tapolcai Városgazdálkodási Alapítvány működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. szeptember 21.


Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-25/2012.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. szeptember 25-én (kedd) 15.30 órai kezdettel rendkívülinyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Létszámcsökkentési pályázat benyújtása 2012. évi III. fordulóra
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tagi kölcsön biztosítása a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. részére pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. szeptember 21.


Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-22/2012.


M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. augusztus 28-án (kedd) 09.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a diák és szociális étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának bővítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A 2012/2013. tanévben indítható napközis csoportok számának módosításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca Város Önkormányzata feladatellátásának lehetőségei a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásában
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

8) "A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartói jogának átadása a Baptista Szeretetszolgálat számára" szóló előterjesztés alapján hozott döntéshozatal nyilvános ülésen való megerősítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. augusztus 24.

Császár László
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/100-20/2012.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 21-én (csütörtök) 08.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 

1) Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI vonatkozásában"Ingatlanhasználati szerződés" elfogadása Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Az Ezredfordító Oktatási Alapítvánnyal kötendő bérleti szerződés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése c. pályázat önerő vállalásáról szóló határozat módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2012. június 20.

Császár László
polgármester
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/100-17/2012.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. június 15-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

NAPIREND

1) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Tapolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) A. Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló rendelet megalkotása
B. Határozathozatal a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet és a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendeletek módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló 16/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) Tapolca belterületi önkormányzati tulajdonú Keszthelyi út és Május 1. u. korszerűsítése c. pályázat önerő vállalásáról szóló döntés módosítása a Támogatási Szerződés megkötéséhez
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

10) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2011. évi gazdálkodásáról, valamint a 2012. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

11) Beszámoló a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása éves munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

12) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

13) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

14) Tájékoztató a városfejlesztéssel kapcsolatos pályázatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

15) Kórházzal kapcsolatos petíció ismertetése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

16) A Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez történő csatlakozás
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

17) Csatlakozás a Hungaro Pannon Egészségturisztikai Innovációs Klaszterhez
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

18) Csatlakozás a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz, részvétel a Turisztikai Desztinációs menedzsment szervezetben
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

19) Tapolca Város Önkormányzata kiválása a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásából
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester
 

20) Az Alapítvány a Sérült és Fogyatékos Gyermekek Javára Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2012. június 08.

 

Császár László
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve


Ügyiratszám: 1/100-15/2012.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 29-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

1) Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) A középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

3) A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

4) Az állattartásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Egyes szabálysértési tényállást tartalmazó rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) Tapolca Város helyi közösségi közlekedésének 2012. évi normatív támogatási kérelmének benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

8) A SANITAS Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

9) A dr. Lódner Nándor Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2012. május 25.

 

Császár László
polgármester

Letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 


Ügyiratszám: 1/100-10/2012.   

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácskozóterme    
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1)      A 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a pénzmaradvány-elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

2)      A közterület használatáról szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

3)      A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

4)      A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

5)      Tapolca Város Önkormányzata "Közbiztonsági Alap"-járól szóló rendelet megalkotása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

6)      A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 31/2011. (XII.9.) önkormányzati rendelet módosítása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

7)      Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a diák és szociális étkeztetés térítési díjának megállapításáról szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

8)      Településrendezési eszközök felülvizsgálata, részleges módosítása, tervezési programjának meghatározása, előzetes fejlesztési döntés meghozatala, döntés a városfejlesztési koncepció kiegészítésére és a településszerkezeti terv módosítására
          Előterjesztő: Császár László polgármester

9)      Tapolca belváros és Hősök tere forgalmi rendjének felülvizsgálata az intermodális központi rendszer kialakításának figyelembevételével, városközpont gyalogos elsőbbségi zónájának kialakítása, ütemterve
          Előterjesztő: Császár László polgármester

10)    A háziorvosi ügyelet feladat-ellátásának átadása a Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. részére
          Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

11)    Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vagyonkezelői szerződés módosítása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

12)    A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának bővítése
          Előterjesztő: Császár László polgármester

13)    "Közösségi közlekedésfejlesztés Tapolcán" című pályázat benyújtása és a szükséges önerő vállalása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

14)    Tapolca egyes részei gyógyhellyé nyilvánítási folyamatának folytatása
          Előterjesztő: Császár László polgármester

15)    I. Önkormányzati és MÁV tulajdonú ingatlanok megosztása és telekhatár-rendezése, valamint térítésmentes átadás-átvétele II. Belterületi utak átminősítésének bejegyzése

          Előterjesztő: Császár László polgármester

16)    A 2011. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló
          Előterjesztő: Császár László polgármester

17)    Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott Tapolca 0461 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
          Előterjesztő: Császár László polgármester

18)    A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
          Előterjesztő: Császár László polgármester

19)    Tourinform Iroda tájékoztatója a 2011. évi működésről és a 2012. évi tervekről
          Előterjesztő: Császár László polgármester

20)    A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
          Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. április 20.

 

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

Ügyiratszám: 1/100-3/2012.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 17-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND

1) Költségvetési rendelettervezetben javasolt előirányzatok megalapozásához egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca város 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű önkormányzati tulajdonban lévő nemzeti vagyonelemekről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Városi Kincstár működéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Polgármesteri Hivatal Tapolca alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulással kötött Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A NAPÁVA Szociálisgondozó Nonprofit Kft. hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Intézményvezetői pályázat kiírása (Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat)
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) A Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A Tapolcaiak a Nemzetért Egyesület támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A Zeneoktatást Támogató Alapítvány támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Az I. Tapolcai HE-PA Fallabda Sportegyesület támogatás-felhasználásnak módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2012. február 10.

Császár László
polgármester

 

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve