Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/22-53/2017.     

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 21-én (csütörtök) 15.40 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. A Tapolca, 0259/1, 0259/2, 0259/3, 0259/4. hrsz. alatti ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

 

Tapolca, 2017. december 21.

 

Dobó Zoltán
polgármesterjegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-50/2017.     

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. december 15-én (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2018. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről és a településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés melléklete a későbbiek során kerül kiküldésre)
 4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 21/2017. (X.9.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tapolcai Tanuszodához ingyenes területátadás a Magyar Állam részére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Döntés a Tapolca 4507/3 hrsz-ú ingatlan hasznosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Alapítványi támogatás jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, és a 2018-as közszolgáltatási díj elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Tulajdonosi döntések meghozatala a Tapolcai Városgazdálkodási Kft működésével kapcsolatban
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyijáratú személyszállítási tevékenységre közszolgáltatási szerződés megkötése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés a pályázat beérkezésének határideje miatt a későbbiek során kerül kiküldésre)
 15. Tulajdonosi hozzájárulás a Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskola felújításához
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Döntés a városüzemeltetési munkacsoport tevékenységéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 20. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 21. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
 22. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2017. évi munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 23. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények karbantartási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 24. A Tourinform Iroda tájékoztatója a 2017. évi működésről és a 2018. évi tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) és b) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja: 

 1. Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város 2017. évi legjobb sportolói, kiváló sportolói, kiváló edzői címének odaítélése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Horváth Hanna pályázatának benyújtása az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Molnár Bianka pályázatának benyújtása az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Sásdi Anna pályázatának benyújtása az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. december 8.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-43/2017.     

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 24-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A 2017. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók, edzők és testnevelő tanárok kitüntetése adományozásával kapcsolatos önkormányzati rendeletek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása 2018. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolca 786/3 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tájékoztató a helyi adókról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A 2018/2019-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tájékoztatás a strandüzemeltetés tapasztalatairól
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. november 17.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-38/2017.     

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. november 7-én (kedd) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1.  "A Batsányi János Gimnázium épülete energiahatékony felújítása" című projekt megvalósítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés rendkívüli önkormányzati támogatás iránti igény benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. november 3.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-35/2017.     

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 24-én (kedd) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Döntés a Tapolca Vívóklub támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Hajléktalanokért Közalapítványtól kapott támogatásokhoz szükséges kötelezettségvállalások biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A Balatonfüredi Tankerületi Központ 2017-2022-es időszakra vonatkozó fejlesztési tervének véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés tulajdonosi hozzájárulásról a Csermák József Rendezvénycsarnok pályázati úton történő korszerűsítéséhez
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés a menetrend szerinti helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződésről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Termőföld adásvételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. október 20.

 Dobó Zoltán
 polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-33/2017.     

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. október 6-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb   tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló 24/2013. (IX.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Döntés az Országos Tornaterem Program keretében pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés az SZL-Bau Balaton Vívóklub által elnyert támogatás jövőbeli sorsáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Döntés a polgármesteri keret összegéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Döntés menetrend szerinti helyijárati közlekedés működtetéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Döntés közterület-felügyelet létrehozásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Badacsonytördemic, 1303. hrsz-ú ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A Tapolca, 1958. hrsz-ú közterület elnevezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. szeptember 29.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-30/2017.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 5-én (kedd) 8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. "Tapolca, Gyulakeszi, Raposka együtt egymásért" című pályázat benyújtása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program TOP-5.3.1-16 kódszámú, "A helyi identitás és kohézió erősítése" felhívására konzorciumi keretek között
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Számítástechnikai eszközök átadása a Tapolcai Rendőrkapitányságnak
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. szeptember 1.

 Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-27/2017.     

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. augusztus 4-én (péntek) 8.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 1. Településképi arculati kézikönyvvel kapcsolatos döntések meghozatala, valamint a településfejlesztéssel, település rendezéssel, és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetésről szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása, elektromos töltőállomás létesítése Tapolcán pályázati támogatással
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolca, 4426/A/1. helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan eladása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Gépjármű beszerzése a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásához
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tapolcai Pisztráng- és borfesztivál támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Beszámoló az önkormányzati tulajdonú, illetve részesedésű gazdasági társaságok 2016.évi gazdálkodásáról, valamint a 2017. évre vonatkozó üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Ipari terület fejlesztésére konzorcionális pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A Veszprém Megyei Önkormányzat konzorciumvezetésével megvalósuló települési Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) készítése projekthez való csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye telephelyének áthelyezése  
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Köztéri képzőművészeti alkotások áthelyezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Tájékoztató behajthatatlan követelések törléséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. július 28.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/22-23/2017.     

 

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. június 16-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 8/2017. (V.8.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Ingatlan áthelyezése a forgalomképtelen vagyonból forgalomképes vagyonba
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés a bárányhimlő elleni védőoltási program 2017. évi fordulójáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Alapítványi támogatások jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Döntés saját költségvetésből történő nyári gyermekétkeztetés biztosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Badacsonytördemic, 1303 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Szociális célú tűzifa igénylése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása, az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Döntés a Tapolca, 4507/9 hrsz-ú ingatlan megosztásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Döntés telekalakításról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2016. évi beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. A Tapolca, 1929/16 hrsz-ú közterület elnevezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. június 9.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-19/2017.     

 
M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. május 5-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló 30/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Alapítványi támogatás jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programja
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A 2016. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
   Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Batsányi János Gimnázium és Kollégium intézményátszervezésének véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Emléktábla elhelyezése a Repülőezred Parancsnokság emlékére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Termőföld adás-vételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Termőföld adás-vételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Termőföld adás-vételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. április 28.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-14/2017.     
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. április 13-án (csütörtök) 8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Döntés önkormányzati tűzoltósággal kapcsolatos rendkívüli önkormányzati támogatás iránti pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása iránti pályázat benyújtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. április 6.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-10/2017.     

 
M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. március 24-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról szóló rendelet módosítás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Előzetes kötelezettségvállalás a 2018. évi költségvetés terhére a tapolcai múzeumpedagógiai szolgáltatások fejlesztésére benyújtott intézmény pályázathoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Alapítványi támogatások jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Közbeszerzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolcai Muzeális Gyűjtemény működési engedélyének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Együttműködési megállapodás a Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesülettel
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tapolca-Diszel 4460 hrsz-ú közterület elnevezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés később elektronikusan kerül megküldésre.)
 12. Döntés az alapítványok 2017. évi közművelődési támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  (Az előterjesztés a Humán Bizottság döntését követően elektronikusan kerül megküldésre.)

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. március 17.

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/22-7/2017.     

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 28-án (kedd) 8.05 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. Döntés a települési víziközmű rendszer 15 éves (2018-2032) időtávra szóló  Gördülő Fejlesztési Tervének elkészítéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Informatikai eszközök ajándékozása az Aknaszlatinai Bolyai János Középiskolának
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. február 24.

 

 Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

 

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.

Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

 

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám:   1/22-3/2017.  
18/5-3/2017.
19/5-3/2017.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. február 17-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye:                       Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2)      A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

3)      Önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat benyújtásának támogatása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2017. február 10.

 

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22-4/2017.     
 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 17-én (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2017. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A Tapolca Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Egyes önkormányzati rendeletek módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Tapolca-Diszel 4390, 4437 és 4460 hrsz-ú önkormányzati utak névváltozása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tájékoztató a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatának megindításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Ipar utca szabályozási szélességének módosítása egyszerűsített eljárásban
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tájékoztató a Keszler-ház adásvételéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolca, Fő tér 7-9. sz. alatti belterületi ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Tapolca 1967/2 helyrajzi számú ingatlan (volt mentőállomás) önkormányzati tulajdonba adása kezdeményezés megerősítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Polcrendszer és bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányság részére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Gulág emléktábla elhelyezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. A Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. Az önkormányzat által létrehozott egészségügyi alapítványok alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 
A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. február 10.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/22/2017.     
 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. január 10-én (kedd) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:          Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. Tájékoztató polgármesteri illetmény összegéről
  Előterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
 2. Alpolgármesteri illetmény megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2017. január 5.

 

Dobó Zoltán
polgármester

Letöltés egyben

jegyzőkönyv