Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/152-39/2011.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 09-én (péntek) 09.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) A) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Helyi adókról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 11/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12)  A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A) Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2012. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Közterületnevek felülvizsgálata Tapolca városban
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2012/2013. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Beszámoló az ingyenes önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

22) A Tapolcai Rendőrkapitányság részére adott 2011. évi támogatásról szóló elszámolás határidejének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

23) A Zeneoktatást Támogató Alapítvány támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

24) EM-X Car Kft. kérelme visszavásárlási jog gyakorlása tárgyában
Előterjesztő: Császár László polgármester

25) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási intézményekről szóló megállapodás felmondása
Előterjesztő: Császár László polgármester

26) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

27) Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

28) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

29) Tapolca Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Ughy Jenőné aljegyző

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. december 1.

 

Császár László
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-35/2011.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október28-án (péntek) 09.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vagyonkezelői szerződés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Külterületi ingatlanok belterületbe csatolása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A Tapolcai Óvoda alapító okiratának helyesbítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása és az Intézet létszámának bővítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)A Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény korszerűsítésére pályázat benyújtásának jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)Történelmi emlékoszlop (kopjafa) felállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Emléktábla elhelyezés a Belvárosi Irodaháznál
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolca Város Önkormányzatának kezességvállalása a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása hitelfelvételéhez (Az előterjesztés a bizottsági és testületi ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. október 26.

Császár László s.k.
Polgármester

Letöltés egyben

Meghívó

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-31/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 16-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2001. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Devizaügylettel kapcsolatos döntéshozatal rendjének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Közoktatási megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)A  Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2012. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Kerékpáros kultúra Tapolcán, tájékoztató a kerékpározás tapolcai helyzetéről, jövőjéről, továbblépés lehetőségeiről
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Tapolcai Városi Mozi korszerűsítésére pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2011. szeptember 9.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-én (szerda) 09.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND:

 

1)A 2011/2012. tanévben indítható osztályok, napközis csoportok számának, valamint létszámának módosításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)A fogászati röntgen területi ellátási kötelezettséggel működtető orvos személyében bekövetkezett változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)A tapolcai kórház működésének lehetséges alternatívái a Semmelweis terv keretei között
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Távhőszolgáltatás hatósági árának megállapításához adott javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2011. augusztus 25.

 

Császár László sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-23/2011.

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 22-én (péntek) 08.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)


NAPIREND:

 

1) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és szállítás díjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester


A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. július 21.


Császár László sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-20/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 24-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)"A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztési és kapacitásának bővítése" című pályázathoz többletforrás biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)A Tapolcai Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi támogatás módosítása és elszámolás elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási intézményekről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapítása a Veszprém Megyei Önkormányzattól visszavett szakszolgálati feladatok ellátására
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a tapolcai Nevelési Tanácsadó visszavételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Megállapodás kötése "A pedagógiai szakszolgálati feladatok Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás területén történő ellátásáról"
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A Tapolcai Óvoda, a Tapolcai Általános Iskola és a Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulással kötött Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Balaton-felvidék – Somló SZASZET Társulási Tanács tagjaival kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdálkodásáról, valamint a 2011. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tájékoztató "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című fejlesztési programról
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A "Dr. Winkler Károly" Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A "Dr. Beszedits Ede" Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Tapolca Tűzvédelmi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) A "Tapolcán tanuló külföldi, magyar nemzetiségű diákok tanulmányainak segítéséért" Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) "Dr. Lódner Nándor" Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének 2009-2013. évre szóló felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

22) Tapolca város 3. számú fogorvosi körzetét ellátó orvos személyében bekövetkező változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

23) "A tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése" c. pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

24) Tapolca, Darányi I. u. 19. szám alatt lévő víztorony önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

25) Fénykereszt felállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2011. június 17.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-17/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)A városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló rendelet, valamint a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke emelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás éves munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. május 20.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152-14/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 29-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

NAPIREND:

1)Tapolca Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolca Város Önkormányzata tanácsnokainak megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)A 2010. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Devizaügyletekkel kapcsolatos döntéshozatal rendjének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2011-2016) elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) TOURINFORM Iroda tájékoztatója a 2010. évi működésről és a 2011. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben:

1) Kórházi polgári peres eljárásban ügyvédi meghatalmazás jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. április 20.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152-10/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én (csütörtök) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D:

1)"Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez" című dokumentum elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása SZMSZ függelékei.doc
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolca Város 2004-2008. évre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálata beszámolója és a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjának megálapításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A 2011. évi közbeszerzési terv, valamint közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. törzstőke emelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás és önerő biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)Pályázat benyújtása a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, illetve az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A Városgazdálkodási Kft. üzletrészének átruházásával kapcsolatos feltételek megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Közreműködő vállalkozó orvosok követeléseinek megvásárlása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Helyi strandfürdő 2011. május hónapban történő megnyitása lehetőségének vizsgálata, új strand, tanuszoda létesítésének lehetősége Tapolcán
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Közterület-felügyeleti szolgálat létrehozásának lehetősége Tapolcán
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Megállapodás 2011. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattal a Széchenyi István Szakképző iskola működéséhez való hozzájárulásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Alapító okirat módosításának kérése a Veszprém Megyei Önkormányzattól a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI telephely bővítése és módosítása, Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca telephely módosítása ügyében
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tegintézményként működő tapolcai Nevelési Tanácsadó működtetésének visszavételéről szóló szándéknyilatkozat meghozatala
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. március 23.

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152-3/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 11-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1)Tapolca város 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)A Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi támogatásról szóló elszámolás határidejének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Lebedev Yakov Pavlovics orosz hősi halott nevének a katonai emlékpark orosz hősi halottak tiszteletére állított emlékművén való utólagos feltüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület beszámolója a 2010. évi működésről
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolca Város Közoktatási Feladatállátási, Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési Tervnek felülvizsgálata (2008-2012.)
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2011. február 4.

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152 /2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 28-án (péntek) 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

 

N A P I R E N D:

 

1) Együttműködési megállapodás "jó gyakorlat" nyújtására
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek kinevezés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

1)Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása (Tapolcai Testnevelés és Sport kitüntetés)
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2011. január 24.

 

Császár László sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvek