Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
22
23
24
25
Dátum : 2024. május 25.
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/152-39/2011.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. december 09-én (péntek) 09.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) A) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B) Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Helyi adókról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A környezetvédelem helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2012. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)A települési szilárd hulladékbegyűjtés és elszállítás díjáról szóló 26/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 11/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12)  A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) A felsőoktatási intézményekben tanuló, szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A) Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2012. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Közterületnevek felülvizsgálata Tapolca városban
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2012/2013. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) A 2012/2013. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2012/2013. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Beszámoló az ingyenes önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

22) A Tapolcai Rendőrkapitányság részére adott 2011. évi támogatásról szóló elszámolás határidejének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

23) A Zeneoktatást Támogató Alapítvány támogatás-felhasználásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

24) EM-X Car Kft. kérelme visszavásárlási jog gyakorlása tárgyában
Előterjesztő: Császár László polgármester

25) A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási intézményekről szóló megállapodás felmondása
Előterjesztő: Császár László polgármester

26) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

27) Megállapodás elfogadása a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

28) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

29) Tapolca Város Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Ughy Jenőné aljegyző

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. december 1.

 

Császár László
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-35/2011.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. október28-án (péntek) 09.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. vagyonkezelői szerződés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Külterületi ingatlanok belterületbe csatolása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A Tapolcai Óvoda alapító okiratának helyesbítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Megállapodás elfogadása a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása és az Intézet létszámának bővítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)A Hajléktalanok Átmeneti Szállása intézmény korszerűsítésére pályázat benyújtásának jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)Történelmi emlékoszlop (kopjafa) felállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Emléktábla elhelyezés a Belvárosi Irodaháznál
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolca Város Önkormányzatának kezességvállalása a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása hitelfelvételéhez (Az előterjesztés a bizottsági és testületi ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. október 26.

Császár László s.k.
Polgármester

Letöltés egyben

Meghívó

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-31/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. szeptember 16-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2001. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Devizaügylettel kapcsolatos döntéshozatal rendjének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Közoktatási megállapodás Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)A  Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2012. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Kerékpáros kultúra Tapolcán, tájékoztató a kerékpározás tapolcai helyzetéről, jövőjéről, továbblépés lehetőségeiről
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Tapolcai Városi Mozi korszerűsítésére pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2011. szeptember 9.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. augusztus 31-én (szerda) 09.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND:

 

1)A 2011/2012. tanévben indítható osztályok, napközis csoportok számának, valamint létszámának módosításáról döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)A fogászati röntgen területi ellátási kötelezettséggel működtető orvos személyében bekövetkezett változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)A tapolcai kórház működésének lehetséges alternatívái a Semmelweis terv keretei között
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Távhőszolgáltatás hatósági árának megállapításához adott javaslat megtárgyalása
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2011. augusztus 25.

 

Császár László sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-23/2011.

M E G H Í V Ó


Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. július 22-én (péntek) 08.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)


NAPIREND:

 

1) A települési szilárd hulladékbegyűjtés és szállítás díjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester


A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. július 21.


Császár László sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-20/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. június 24-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)"A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztési és kapacitásának bővítése" című pályázathoz többletforrás biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)A Tapolcai Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi támogatás módosítása és elszámolás elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási intézményekről szóló megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Tapolcai Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapítása a Veszprém Megyei Önkormányzattól visszavett szakszolgálati feladatok ellátására
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a tapolcai Nevelési Tanácsadó visszavételéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Megállapodás kötése "A pedagógiai szakszolgálati feladatok Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás területén történő ellátásáról"
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A Tapolcai Óvoda, a Tapolcai Általános Iskola és a Széchenyi István Szakképző Iskola alapító okiratainak módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Balaton-felvidék - Somló Szakképzés-szervezési Társulással kötött Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Balaton-felvidék – Somló SZASZET Társulási Tanács tagjaival kapcsolatos döntéshozatal
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdálkodásáról, valamint a 2011. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tájékoztató "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című fejlesztési programról
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A "Dr. Winkler Károly" Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A "Dr. Beszedits Ede" Egészségügyi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Tapolca Tűzvédelmi Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) A "Tapolcán tanuló külföldi, magyar nemzetiségű diákok tanulmányainak segítéséért" Közalapítvány megszüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) Tapolca Város Épített és Természeti Környezetéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) "Dr. Lódner Nándor" Egészségügyi Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének 2009-2013. évre szóló felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

22) Tapolca város 3. számú fogorvosi körzetét ellátó orvos személyében bekövetkező változás
Előterjesztő: Császár László polgármester

23) "A tapolcai kerékpárút hálózat fejlesztése" c. pályázat benyújtása
Előterjesztő: Császár László polgármester

24) Tapolca, Darányi I. u. 19. szám alatt lévő víztorony önkormányzati tulajdonba vétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

25) Fénykereszt felállítására vonatkozó kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2011. június 17.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/152-17/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

NAPIREND:

1)Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)A városi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló rendelet, valamint a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft törzstőke emelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A Járdányi Pál Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás éves munkájáról szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. május 20.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152-14/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 29-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

NAPIREND:

1)Tapolca Város 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolca Város Önkormányzata tanácsnokainak megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)A 2010. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Devizaügyletekkel kapcsolatos döntéshozatal rendjének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)Könyvvizsgálói megbízási szerződés megkötése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2011-2016) elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) TOURINFORM Iroda tájékoztatója a 2010. évi működésről és a 2011. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretben:

1) Kórházi polgári peres eljárásban ügyvédi meghatalmazás jóváhagyása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. április 20.

 

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152-10/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én (csütörtök) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D:

1)"Tapolca Város Önkormányzata 2011-2014. évek közötti gazdálkodása Stratégiai Programja, Iránymutatás a 2014-2017. évek közötti fejlesztésekhez" című dokumentum elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása SZMSZ függelékei.doc
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Tapolca Város 2004-2008. évre vonatkozó Helyi Hulladékgazdálkodási Terve felülvizsgálata beszámolója és a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjának megálapításáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A 2011. évi közbeszerzési terv, valamint közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. törzstőke emelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

8)Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. pályázatának benyújtásához tulajdonosi hozzájárulás és önerő biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9)Pályázat benyújtása a társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére, felújítására, illetve az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A Városgazdálkodási Kft. üzletrészének átruházásával kapcsolatos feltételek megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Közreműködő vállalkozó orvosok követeléseinek megvásárlása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Helyi strandfürdő 2011. május hónapban történő megnyitása lehetőségének vizsgálata, új strand, tanuszoda létesítésének lehetősége Tapolcán
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Közterület-felügyeleti szolgálat létrehozásának lehetősége Tapolcán
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Megállapodás 2011. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattal a Széchenyi István Szakképző iskola működéséhez való hozzájárulásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Alapító okirat módosításának kérése a Veszprém Megyei Önkormányzattól a Szász Márton Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és EGYMI telephely bővítése és módosítása, Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanácsadó Tapolca telephely módosítása ügyében
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat keretein belül tegintézményként működő tapolcai Nevelési Tanácsadó működtetésének visszavételéről szóló szándéknyilatkozat meghozatala
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2010. évi munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2011. március 23.

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152-3/2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. február 11-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1)Tapolca város 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2)A Rendőrkapitányság részére adott 2010. évi támogatásról szóló elszámolás határidejének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3)Lebedev Yakov Pavlovics orosz hősi halott nevének a katonai emlékpark orosz hősi halottak tiszteletére állított emlékművén való utólagos feltüntetése
Előterjesztő: Császár László polgármester

4)Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)A Tapolcai Városőrség Polgárőr Egyesület beszámolója a 2010. évi működésről
Előterjesztő: Császár László polgármester

6)A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7)Tapolca Város Közoktatási Feladatállátási, Intézményhálózat- Működtetési és Fejlesztési Tervnek felülvizsgálata (2008-2012.)
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2011. február 4.

Császár László sk.
polgármester

Letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/152 /2011.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. január 28-án (péntek) 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal 49. számú tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

 

N A P I R E N D:

 

1) Együttműködési megállapodás "jó gyakorlat" nyújtására
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Önkormányzati fenntartású intézmények vezetőinek kinevezés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

1)Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása (Tapolcai Testnevelés és Sport kitüntetés)
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2011. január 24.

 

Császár László sk.
polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyvek