Önkormányzat

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Intézmény neve

Címe

Elérhetőségi adatok


Közigazgatás - Közszolgálat hivatalok és intézmények

   

Tapolcai Járási Hivatal

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Tel/Fax.:(87) 511-400, (87) 795-129

tapolca.jaras@veszprem.gov.hu

Országos Mentőszolgálat OMSZ -
Tapolcai Mentőállomás

8300 Tapolca, Ady Endre u.1-3.

Tel.1: 104

Tel.2: 87/414-247

Rendőrség - Tapolcai Rendőrkapitányság

8300 Tapolca, Ady E. utca 2.

Tel.1: 107

Tel.2: 87/412-322

Tűzoltóság Tapolcai Önkéntes Tűzoltók

 

8300 Tapolca, Hősök tere 11.

Tel.1: 105

Tel.2: 87/510-352

Tapolcai Járásbíróság

8300 Tapolca, Köztársaság tér 4.

Tel: 87/412-411

birosag_tapolca@tapolca.birosag.hu

NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága -
Tapolcai ügyfélszolgálati hely

8300 Tapolca, Deák Ferenc u. 12.

Tel.: 87/322-683

NAV Veszprém Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága Tapolca Szolgálati Hely

8300 Tapolca Arany János utca 6.

Tel.: 87/411-202

Veszprém Megyei Kormányhivatal Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerve Ügyfélszolgálati Iroda Tapolca

8300 Tapolca, Fő tér 4.

Tel.: (30)867-8327


Köznevelési Intézmények

   

Balatonfüredi Tankerületi Központ

8230 Balatonfüred, Ady Endre utca 12.

06/87-795-203

balatonfured@kk.gov.hu

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

8300 Tapolca, Bárdos Lajos u. 1-5.

Tel/fax: 06/87/510-243

bardos@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Tagintézménye

8300 Tapolca Kazinczy tér 4.

Tel.: 06/87/510-432

kazinczy@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola

Batsányi János Magyar – Angol

Két Tanítási Nyelvű Tagintézménye

8300 Tapolca, Stadion u. 16.

Tel/fax: 06/87/687-387

batsanyi@tapolcaialtisk.sulinet.hu

Tapolcai Járdányi Pál Zenei Alapfokú Művészeti Iskola

8300 Tapolca, Deák F. u. 16.

Tel./Fax: 87/510-190

zeneiskola@jardanyi-tapolca.sulinet.hu

Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola

8300 Tapolca, Templomdomb 6.

Tel.: 87/412-168

rkisk_tapolca@tapolcanet.hu

Szász Márton Általános Iskola

8300 Tapolca, Iskola utca 5.

8300 Tapolca, Köztársaság tér 6.

Tel/Fax.: 06/87/412-022

szaszmarton.altisk@gmail.com

Széchenyi István Baptista Középiskola

8300 Tapolca, Móricz Zs. u.8.

Tel/Fax.:(87) 412-766

szechenyiszki@keri-tapolca.sulinet.hu

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

8300 Tapolca, Liszt Ferenc u. 12-14.

Tel/Fax: (06-87) 510-826

info@batsanyi-tapolca.sulinet.hu

Veszprémi Szakképzési Centrum Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája

8297 Tapolca-Diszel, Templom tér 3.

Tel/Fax: 87/411-294

gonczypal.iskola@gmail.com

Kertvárosi Óvoda (Központi)

8300 Tapolca, Darányi Ignác utca 4.

Tel.: 87 321 303

kertvarosi@tapolcaiovodak.hu

Barackvirág Tagintézmény

8300 Tapolca, Kazinczy tér 2.

Tel.: 87 411 532

barackvirag@tapolcaiovodak.hu

Hársfa Tagintézmény

8300 Tapolca, Alkotmány utca 9.

Tel.: 87 322 613

harsfa@tapolcaiovodak.hu

Szivárvány Tagintézmény

8300 Tapolca, Dobó István tér 5.

Tel.: 87 510 908

szivarvany@tapolcaiovodak.hu

Szent Erzsébet Óvoda

8300 Tapolca, Templomdomb 2.

Tel.: 87/413-514

szeovoda@t-online.hu

Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Tapolcai Tagintézménye

8300 Tapolca, Ady E. u. 22.

Tel/fax: 87/414-187

tanacsado@nevelesi-tapolca.sulinet.hu


Kollégiumok

   

Batsányi János Gimnázium és Kollégium

8300 Tapolca, Alkotmány u. 10

Tel/Fax: 06/87 510-797

kollegium@batsanyigimnazium.hu


Egészségügyi és szociális intézmények

(Társulás által fenntartott)

   

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8300 Tapolca, Nagyköz u.1-3.

Tel.: 06/87/414-485

alapellatas.tapolca@gmail.com

Ringató Bölcsőde

8300 Tapolca, Nagyköz u. 1-3.

Tel.: 06/87/414-485

bolcsode.alapellatas@gmail.com

Tapolcai Család-és Gyermekjóléti Központ

8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Tel.: 87/322 977

csaladgondozas.tapolca@gmail.com

Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali melegedő

8300 Tapolca, Arany János u.16.

Tel.: 87/411- 004

tapolca.atmenetiszallo@gmail.com

Idősek Nappali Ellátása

8300 Tapolca Szent István u.12.

Tel.: 87/730- 092

alapellatasidosekklubja@gmail.com

Védőnői Szolgálat

8300 Tapolca, Kazinczy tér 1. 8300 Tapolca, Batsányi utca 7.

8297 Tapolca- Diszel, Szabó E. u. 28/1.

87/510-317

87 411-134

87/411-374

Egészségfejlesztési Iroda

8300 Tapolca, Fő tér u. 1.

Tel.: 06-20/945-0102

efi_tapolca@gmail.hu


Egészségügyi és szociális intézmények

 

   

Tapolcai Deák Jenő Kórház

8300 Tapolca, Ady Endre u. 1-3.

Tel.: 87/411-655

info@tapolcakorhaz.hu


Háziorvosi rendelők

   

Gyermekorvosi rendelők

   

Fogorvosi Rendelők

   

Gyermekfogászat

   

Gyógyszertárak

   

Közművelődési Intézmények

(önkormányzat által fenntartott)

   

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

8300 Tapolca, Batsányi u. 1.

Tel: 87/412-328

konyvtar@vktapolca.hu

Múzeum Iskolamúzeum

8300 Tapolca, Templom domb 8.

Tel: 87/412-246

Tamási Áron Művelődési Központ

8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6

Tel/Fax: 06 87/ 411-323

tamasimk@tapolca.hu

Városi Mozi

8300 Tapolca, Fő tér 1.

Tel: 06 87 510-176

tapolcamozi@tapolca.hu

Net.Point Teleház

8300 Tapolca, Fő tér 1.

Tel: 06 87 510-176

molnarbalazs@tapolca.hu

Csermák József Rendezvénycsarnok

8300 Tapolca Alkotmány u. 7.

Tel: 06 87 510-980

sportszervezes@tapolca.hu

Csobánc Művelődési Ház Tapolca-Diszel

8297 Tapolca-Diszel Szabadság u. 1

Tel:06 87 510-987


Közművelődési Intézmények

 

 

VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ

8300 Tapolca ,Vasút utca 3.

Tel.: 87/510-198

rendezvenyek@batsanyi.hu


Turisztikai Információs Iroda (önkormányzat által fenntartott)

 

 

Tourinform - Tapolca

8300 Tapolca, Fő tér 17.

Tel.: (87) 510 777