Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/132-53/2010.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 16-án (csütörtök) 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

N A P I R E N D:

 

1) A települési szilárdhulladékbegyűjtés és elszállítás 2011. évi díjának megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Megállapodás a meg nem fizetett szemétszállítási díj visszafiztetésére
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Wass Albert Könyvtár és Múzeum alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2010. december 13.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

 

 

Ügyiratszám: 1/132-48/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. december 10-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) A. Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
B. Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) 2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2011. évi díjáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) 7) A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása 2011. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Tapolca városban helyi menetrend szerinti autóbuszos személyszállítás közszolgáltatásának ellátására kiírt pályázat értékelése (A pályázat értékelése miatt az előterjesztés a bizottsági ülésen kerül kiosztásra.)
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Az önként vállalható közoktatási feladatot ellátó intézmények átadása a Veszprém Megyei Önkormányzat részére
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója 2011-2015.
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) A 2011/2012. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2011/2012. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása 2011. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

16) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester


VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2010. december 3.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-41/2010.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. november 26-án (péntek) 16.30 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központban
(Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

L A K O S S Á G I F Ó R U M O T

tart az alábbi témakörben:

  1. Tájékoztató Tapolca város környezeti állapotáról
  2. A tapolcai Belváros Értékmegőrző Rehabilitációja című projekt ismertetése

 

LAKOSSÁGI FÓRUM JEGYZŐKÖNYVE
________________________________________________________________________________

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2010. november 26-án (péntek ) 16.45 órakor a
Tamási Áron Művelődési Központban:
Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.,

majd ezt követően

2010. november 26-án (péntek) 18.00 órakor a
Csobánc Művelődési Házban
Tapolca-Diszel, Szabadság u. 1.

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart.

A közmeghallgatásra közérdekű javaslatokat, észrevételeket postán, faxon (87/511-164) és a polgarmester@tapolca.hu email-címre várjuk 2010. november 25-én (csütörtök) 12.00 óráig. Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a közmeghallgatáson egyedi ügyek tárgyalására nem kerülhet sor.

A lakossági fórumra és a közmeghallgatásra tisztelettel várjuk az érdeklődő polgárokat.

Tapolca, 2010. november 12.

Császár László
polgármester

Közmeghallgatás jegyzőkönyve:
Tapolca, Tamási Áron Művelődési Központ
Csobánc Művelődési Ház

"A TAPOLCAI BELVÁROS ÉRTÉKMEGŐRZŐ REHABILITÁCIÓJA (2010. november 26.).ppt" (41.18 Mbyte)

 

Ügyiratszám: 1/132-43/2010.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 26-án (péntek) 15.00 óraikezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

N A P I R E N D:

 

1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2010. (X.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) "A tapolcai Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése és kapacitásának bővítése" című pályázat támogatási szerződéskötéshez vállalt kötelezettségek
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Rendőrkapitányság részére adott támogatás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca, Ady E. u. 12. szám alatti társasház felújítás támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5)Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2011/2012. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Badacsonytomaj Város Önkormányzata által önálló okmányiroda létrehozására irányuló kezdeményezésének megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Tájékoztató Tapolca Város Jegyzőjének teljesítményértékeléséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

 

1) Széchenyi István Szakképző Iskola gazdasági vezetői munkakörére kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

A képviselő-testületi ülést követően közmeghallgatás és lakossági fórum megtartására kerül sor, melyek meghívóját külön mellékelem.

 

Tapolca, 2010. november 19.

 

 

Császár László sk.
polgármester

 

Ügyiratszám: 1/132-36/2010.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 28-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)


NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D:

 

1) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Polgármesteri összeférhetetlenség megszüntetéséhez hozzájárulás kérése
Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába tagok delegálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca Város Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési munkaterve
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Előrehozott szakképzés indításának engedélyezése a Széchenyi István Szakképző Iskolában
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A Tapolcai Kórház Egészségügyi Nonprofit Kft. feladatellátásában a szülészet – nőgyógyászat helyreállításának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca, Ipar utca közútkezelői feladatainak átadása, valamint a Május 1. utca közútkezelői feladatainak átvétele

Előterjesztő: Császár László polgármester

8) A tapolcai Tavasbarlang további üzemeltetésének vizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Bezárt postahivatalok újranyitásának kezdeményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak elvégzéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Tapolca Keleti városrész, Barackos lakóterület gázhálózat építése
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. október 22.

 

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-34/2010.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 12-én (kedd) 17.30 órai kezdettel
alakuló ülést tart.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT:

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választásokról

NAPIREND

1. A Képviselő-testület tagjainak eskütétele

2. Polgármester eskütétele

3. Polgármester programbeszéde

4. Polgármesteri illetmény megállapítása
Előterjesztő: Bognár Ferenc korelnök

5. Bizottsági tagok megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdése a.) pontja alapján z á r t ülés keretében:

1. Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele
Előterjesztő: Császár László polgármester

A zárt ülést követően a Képviselő-testület nyilvános üléssel folytatja tovább munkáját.

6. Alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7. A vörösiszap katasztrófa károsultjainak támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. október 8.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-27/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. szeptember 10-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) . 1900038/09TEUT számú "Alkotmány utca felújítása" című projekt támogatásból fennmaradó maradványról történő lemondás
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetségébe való belépési szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2011. évre
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyijáratú személyszállítási tevékenységre pályázat kiírása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Gazdasági vezetői munkakör pályázati kiírása (Széchenyi István Szakképző Iskola)
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) A 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási Terv módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. szeptember 03.

 

 

Császár László sk.
polgármester

 


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-24/2010.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. augusztus 17-én (kedd) 09.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozó terme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

2) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) "A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" elnevezésű beruházás megkezdése
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A hulladéklerakó területtel kapcsolatos, Zalahaláp Községgel kötendő megállapodás tervezetének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Tájékoztató Tapolca belterületén létesítendő kerékpárútról
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A 2010/2011. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és létszámának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Emléktábla elhelyezése a Haditechnikai Park központi emlékművén
Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. augusztus 11.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-19/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. június 18-án (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Tapolca, Deák Ferenc utca és Fő tér forgalmi rend változása a 110/2009. (V.15.) Kt. határozat figyelembevételével, valamint a város területét átszelő kerékpárút megvalósításáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzatának szerepvállalása a tapolcai Madár és Növénypark megvalósításában
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Intézmények fűtési rendszerének üzemeltetésével és felújításával kapcsolatos tájékoztatás
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Állami tulajdonú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Megállapodás 2010. évben a Veszprém Megyei Önkormányzattal a Széchenyi István Szakképző Iskola működéséhez való hozzájárulásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Beszámoló a városi főépítész tevékenységéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolca Város Bölcsődéjének elnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2009. évi gazdálkodásáról, valamint a 2010. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Beszámoló az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A "Tapolca" név használata iránti kérelem elbírálása
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) A Rendőrkapitányság részére adott 2009. évi támogatás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. június 11.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-14/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. április 30-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az Önkormányzatnál lefolytatott, az állami feladata (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének ellenőrzéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A 2009. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött – Balaton-felvidéki Somló Szakképzés-szervezési Társulás – Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Alapító okiratok módosítása: Tapolcai Óvoda, Tapolcai Általános Iskola, Széchenyi István Szakképző Iskola
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) 2009. évi támogatási összeg felhasználása Rendőrkapitányság által
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tourinform Iroda beszámolója a 2009. évi tapasztalatukról és a 2010. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2009. évi munkájáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. április 22.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-10/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. március 19-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

2) Éves közbeszerzési terv elfogadás
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. március 12.

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132-3/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 12-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A védőnői körzetek kialakításáról szóló 26/2009. (XI.27.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
7) Az önkormányzati fenntartású általános iskolába történő felvételi/átvételi kérelmek elbírálásánál figyelembe vehető sajátos helyzetről szóló rendelet
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítására bérleti szerződés megkötése a Body Guard Hungary Kft-vel
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Közoktatási megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános Iskola működési (felvételi) körzetének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Megállapodás Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásával a gyógytestnevelés pedagógiai szakszolgálati feladatellátásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) TÖOSZ-ba való belépési szándék megtárgyalása
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK

Előterjesztő: Császár László polgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2010. február 05.

 

Császár László sk.
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/132/2010.

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. január 27-én (szerda) 15.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme (8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című pályázat 2. fordulós dokumentációjához benyújtandó Végleges Akcióterületi Terv módosításának elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Közbeszerzési eljárás megindítása ingatlanbeszerzés tárgyában
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Integrált közösségi közlekedési csomópont kialakítása Tapolcán pályázati támogatással
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Pedagógus továbbképzés támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

1) Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

Tapolca, 2010. január 25.

 

Császár László
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve