Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
22
23
24
25
Dátum : 2024. május 25.
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/50-63/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 18-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelései helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

9) Szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Hozzájárulás a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási feladatellátáshoz a 2010. évi költségvetési évben

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

13) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2009. december 11.

 

 

Császár László sk.

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/50-56/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 26-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1/A) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója

1/B) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Helyi adókról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésekről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) "A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről" szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2010. évi díjáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) A 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2010/2011. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározatása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2010/2011. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási rendjének meghatározása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) A környezetvédelmi program kétéves felülvizsgálata 9_Környvéd. program felülvizsgálat.pdf 9_Környvéd. program - tervezet.pdf

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) A tapolcai Bölcsőde infrastruktúrájának fejlesztése és kapacitásának bővítése pályázati támogatással

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) A helyi média jövőbeni működési lehetőségei

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Támogatási összeg felhasználásának engedélyezése a Tapolcai Rendőrkapitányság számára

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

13) Tapolca keleti városrészi utcák elnevezése 13-melléklet.pdf

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

14) Védőnői körzetek átalakítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

15) Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2009. november 19.

 

Császár László sk.

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/50-50/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 16-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak elvégzéséről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) Közbeszerzési eljárás megindítása ingatlan beszerzés tárgyában

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Intézményvezetői megbízás visszavonása és pályázat kiírása (Széchenyi István Szakképző Iskola)

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Beszámoló: a Tapolcai Óvoda óvodavezetőjének, a Tapolcai Általános Iskola igazgatójának az átszervezés (intézmény összevonás), a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatójának a Veszprém Megyei Önkormányzattól való visszavételétől eltelt egy nevelési- tanév tapasztalatairól

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tapolca Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára márványtábla elhelyezése a Kegyeleti parkban lévő 1956-os emlékművön

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Szoborelhelyezés Tapolca Alsó Malom-tó parkjában

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című pályázat 2. fordulós dokumentációjának benyújtása, Belvárosi Akcióterületi Terv elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy terv szerint kb. 11.00 órakor a Tapolcai Rendőrkapitányságon a térfigyelő rendszer átadására kerül sor.

 

Tapolca, 2009. október 8.

Császár László

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-46/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló

10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények között

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Tapolca, Keleti városrészi utcák elnevezésének előkészítése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Tulajdonosi hozzájárulás a badacsonylábdi-hegyi tábor fejlesztéséhez

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról szóló beszámoló
(
SZÓBELI ELŐTEREJSZTÉS)

Előterjesztő: Lévai József képviselő

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2009. szeptember 03.

 

Császár László sk.

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-33/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 19-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítás

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) A Városi Kincstár működéséről szóló 19/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6)Tapolca város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 41/2007. (XII. 21.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Folyószámla-hitel felvételének kérelme

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Közoktatási megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött – Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás – Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Tapolca 2. sz. gyermekorvosi körzet ellátása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi gazdálkodásról, valamint a 2009. évre vonatkozó üzleti tervekről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

15) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

16) Az Állami Számvevőszék V-3003-6/18/2008. számú számvevői jelentés alapján készült intézkedési terv végrehajtása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2009. június 12.

 

Császár László sk.

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-29/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 15-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Megemlékezés Dr. Nagy Józsefről, Tapolca első demokratikusan választott polgármesteréről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) A közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról és dohányzásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján 3_melléklet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) Alapító okiratok módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) A 2009/2010. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok, napközis csoportok számának módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról 6_melléklet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Tapolca város és Tapolca-Diszel közlekedési helyzetének felülvizsgálata, a városi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása

7_Tapolca közlekfejl. koncepció

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Az alpolgármester tájékoztatója a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. évben végzett tevékenységről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2008-2013. módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) Hazai finanszírozású pályázatokhoz (CÉDE, TEUT) önrész biztosítása (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2009. május 07.

 

Császár László sk.

polgármester

 

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-24/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 24-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

 

1) A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséhez készült számvevői jelentésről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

3) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában végzett ellenőrzésről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

4) A 2008. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Az önként vállalt közoktatási feladatok átadásáról szóló megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Megállapodás irányítói jogok átvételéről a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója kiegészítése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2008. évi tapasztalatokról és a 2009. évi tervekről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába új tag delegálása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) Közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008 évi CV. törvény alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Alpolgármesterek elismerése (A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján kerül az ülésen kiosztásra)

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ülés 10.00 órakor megszakításra kerül, mivel az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanács szervezésében a Remondis Kft. telephelyén létesítendő átrakó válogató mű beruházás megkezdéséről szóló tábla kerül elhelyezésre.

 

Tapolca, 2009. április 17.

 

 

Császár László sk.

Polgármester

 

 

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-20/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 03-án (péntek) 17.00 órai kezdettel rendkívüli, ünnepi, nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

  1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2009. március 29-i időközi polgármesteri választásról

 

 

N A P I R E N D:

 

1) A polgármester eskütétele

Az esküt kiveszi Dr. Kajtár György, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2) A polgármester illetményének megállapítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

3) Polgármesteri jogviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

Tapolca, 2009. április 01.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-16/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 20-án (péntek) 14.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

Dr. Smura János r. alezredes megbízott kapitány bemutatkozása

 

Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) A helyi adókról szóló rendelet módosítása (magánszemélyek kommunális adója fejezet)

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

2) "A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről" szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

3) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mérséklése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

4) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

5) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

6) Tapolca 2. sz. gyermekorvosi körzet ellátására újbóli pályázat kiírása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

 

7) Iparűzési adókedvezményekről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

8) Éves közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

9) Pályázat benyújtása az alapfokú nevelési-oktatási, bölcsődei intézményeink infrastrukturális felújítására

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2009. március 13.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

Ügyiratszám: 1/ 50-14/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 06-án (péntek) 08.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

N A P I R E N D:

 

1) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs programjához kötelezettségvállalás

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2009. március 02.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

 

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-6/2009.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 13-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

2) Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

4) Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

5) Tapolca Kórházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

 

1) Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

Tapolca, 2009. február 06.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve