Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
5
6
7
8
9
11
14
Dátum : 2023. december 14.
15
16
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/50-63/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. december 18-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelései helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI. 19.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Orvosi körzetek kialakításáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítménycélok megállapítása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

9) Szociális szolgáltatási koncepció felülvizsgálata

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) 2010. évre szóló Közfoglalkoztatási terv elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Hozzájárulás a Veszprém Megyei Önkormányzat fenntartásába átadott közoktatási feladatellátáshoz a 2010. évi költségvetési évben

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

13) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. évi munkaterve

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2009. december 11.

 

 

Császár László sk.

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/50-56/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 26-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1/A) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója

1/B) Tapolca Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciója

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Helyi adókról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető illetménykiegészítésekről, szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 40/2004. (IX.13.) Kt. rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) "A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről" szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2010. évi díjáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) A 2010/2011. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2010/2011. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározatása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának és módjának meghatározása a 2010/2011. tanévre, illetve az óvoda heti és éves nyitva tartási rendjének meghatározása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tájékoztató a nem lakás céljára szolgáló helységek bérleti díjáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) A környezetvédelmi program kétéves felülvizsgálata 9_Környvéd. program felülvizsgálat.pdf 9_Környvéd. program - tervezet.pdf

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) A tapolcai Bölcsőde infrastruktúrájának fejlesztése és kapacitásának bővítése pályázati támogatással

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) A helyi média jövőbeni működési lehetőségei

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Támogatási összeg felhasználásának engedélyezése a Tapolcai Rendőrkapitányság számára

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

13) Tapolca keleti városrészi utcák elnevezése 13-melléklet.pdf

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

14) Védőnői körzetek átalakítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

15) Raposka Község Önkormányzatával a szociális alapszolgáltatások biztosítására kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2009. november 19.

 

Császár László sk.

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/50-50/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. október 16-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények nyári karbantartási, felújítási és beruházási feladatainak elvégzéséről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) Közbeszerzési eljárás megindítása ingatlan beszerzés tárgyában

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Közbeszerzési szabályzat felülvizsgálata

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Intézményvezetői megbízás visszavonása és pályázat kiírása (Széchenyi István Szakképző Iskola)

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Beszámoló: a Tapolcai Óvoda óvodavezetőjének, a Tapolcai Általános Iskola igazgatójának az átszervezés (intézmény összevonás), a Széchenyi István Szakképző Iskola igazgatójának a Veszprém Megyei Önkormányzattól való visszavételétől eltelt egy nevelési- tanév tapasztalatairól

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tapolca Város Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára márványtábla elhelyezése a Kegyeleti parkban lévő 1956-os emlékművön

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Szoborelhelyezés Tapolca Alsó Malom-tó parkjában

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című pályázat 2. fordulós dokumentációjának benyújtása, Belvárosi Akcióterületi Terv elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

 

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy terv szerint kb. 11.00 órakor a Tapolcai Rendőrkapitányságon a térfigyelő rendszer átadására kerül sor.

 

Tapolca, 2009. október 8.

Császár László

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-46/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. szeptember 11-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló

10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához történő csatlakozás

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Együttműködési megállapodás a Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő intézmények között

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Tapolca, Keleti városrészi utcák elnevezésének előkészítése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Tulajdonosi hozzájárulás a badacsonylábdi-hegyi tábor fejlesztéséhez

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) A Zalai Dombhátoktól a Vulkánok Völgyéig LEADER Akciócsoporthoz való csatlakozásról szóló beszámoló
(
SZÓBELI ELŐTEREJSZTÉS)

Előterjesztő: Lévai József képviselő

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2009. szeptember 03.

 

Császár László sk.

polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-33/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 19-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítás

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) A Városi Kincstár működéséről szóló 19/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Étkezési térítési díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6)Tapolca város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés hatósági árának megállapításáról szóló 41/2007. (XII. 21.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Folyószámla-hitel felvételének kérelme

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Felterjesztési javaslat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítására

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Tapolcai Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Közoktatási megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók ellátásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) Veszprém Megyei Önkormányzattal kötött – Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás – Társulási megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Tapolca 2. sz. gyermekorvosi körzet ellátása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

13) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2008. évi gazdálkodásról, valamint a 2009. évre vonatkozó üzleti tervekről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

14) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

15) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

16) Az Állami Számvevőszék V-3003-6/18/2008. számú számvevői jelentés alapján készült intézkedési terv végrehajtása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2009. június 12.

 

Császár László sk.

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-29/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 15-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Megemlékezés Dr. Nagy Józsefről, Tapolca első demokratikusan választott polgármesteréről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) A közterületen történő szeszes ital fogyasztásáról és dohányzásról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

3) Helyi rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv alapján 3_melléklet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

4) Alapító okiratok módosítása a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) A 2009/2010. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok, napközis csoportok számának módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről és közbiztonságáról 6_melléklet

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Tapolca város és Tapolca-Diszel közlekedési helyzetének felülvizsgálata, a városi közlekedésfejlesztési koncepció elfogadása

7_Tapolca közlekfejl. koncepció

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Az alpolgármester tájékoztatója a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában 2008. évben végzett tevékenységről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2008-2013. módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) Hazai finanszírozású pályázatokhoz (CÉDE, TEUT) önrész biztosítása (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2009. május 07.

 

Császár László sk.

polgármester

 

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-24/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 24-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

N A P I R E N D:

 

 

1) A 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

2) Tájékoztató az Állami Számvevőszék által az egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzéséhez készült számvevői jelentésről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

3) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában végzett ellenőrzésről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

 

4) A 2008. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

5) Az önként vállalt közoktatási feladatok átadásáról szóló megállapodás módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

6) Megállapodás irányítói jogok átvételéről a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

7) Tapolca Város Testnevelési és Sportkoncepciója kiegészítése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

8) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2008. évi tapasztalatokról és a 2009. évi tervekről

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

9) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

10) A Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanácsába új tag delegálása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

11) Közfeladat ellátás módjának felülvizsgálata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008 évi CV. törvény alapján

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

12) Alpolgármesterek elismerése (A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javaslata alapján kerül az ülésen kiosztásra)

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ülés 10.00 órakor megszakításra kerül, mivel az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulási Tanács szervezésében a Remondis Kft. telephelyén létesítendő átrakó válogató mű beruházás megkezdéséről szóló tábla kerül elhelyezésre.

 

Tapolca, 2009. április 17.

 

 

Császár László sk.

Polgármester

 

 

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-20/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. április 03-án (péntek) 17.00 órai kezdettel rendkívüli, ünnepi, nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

  1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a 2009. március 29-i időközi polgármesteri választásról

 

 

N A P I R E N D:

 

1) A polgármester eskütétele

Az esküt kiveszi Dr. Kajtár György, a Helyi Választási Bizottság elnöke

 

2) A polgármester illetményének megállapítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

3) Polgármesteri jogviszony létesítésével kapcsolatos tájékoztató

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

Tapolca, 2009. április 01.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-16/2009.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 20-án (péntek) 14.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

 

NAPIREND ELŐTT

 

Dr. Smura János r. alezredes megbízott kapitány bemutatkozása

 

Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) A helyi adókról szóló rendelet módosítása (magánszemélyek kommunális adója fejezet)

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

2) "A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről" szóló 58/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

3) A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának mérséklése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

4) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

5) Tájékoztató jelentés az Országos Mentőszolgálat Közép-Dunántúli Regionális Mentőszervezet 2008. évi munkájáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

6) Tapolca 2. sz. gyermekorvosi körzet ellátására újbóli pályázat kiírása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

 

7) Iparűzési adókedvezményekről tájékoztató

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

8) Éves közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

9) Pályázat benyújtása az alapfokú nevelési-oktatási, bölcsődei intézményeink infrastrukturális felújítására

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

Tapolca, 2009. március 13.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

Ügyiratszám: 1/ 50-14/2009.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 06-án (péntek) 08.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterem

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

N A P I R E N D:

 

1) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs programjához kötelezettségvállalás

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2009. március 02.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

 

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 50-6/2009.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. február 13-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

 

NAPIREND ELŐTT

 

Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

2) Tapolca Város 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

3) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

4) Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

5) Tapolca Kórházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében:

 

1) Elismerő címek és helyi kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

 

Tapolca, 2009. február 06.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve