Önkormányzat

Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Kimutatás
a Tapolca Város Önkormányzatánál végzett ellenőrzésekről

Külső szervek által végzett ellenőrzéseket tartalmazzák 2019. évtől 2023-ig.
Tapolca Város Önkormányzatánál 2023. évben külső szervek által végzett ellenőrzések 

Tapolca Város Önkormányzatánál 2022. évben külső szervek által végzett ellenőrzések 

Tapolca Város Önkormányzatánál 2021. évben külső szervek által végzett ellenőrzések 

Tapolca Város Önkormányzatánál 2020. évben külső szervek által végzett ellenőrzések 

Tapolca Város Önkormányzatánál 2019. évben külső szervek által végzett ellenőrzések 

2018. évi belső ellenőrzések

Tapolca Város Önkormányzatánál 2018. évben külső szervek által végzett ellenőrzések

2017. évben végzett külső ellenőrzésekről kimutatás

Kimutatás a 2017. évben végzett belső ellenőrzésről

2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSEK

Tapolca Város Önkormányzatánál 2016. évben külső szervek által végzett ellenőrzések

[ pdf ]

Tapolca Város Önkormányzatánál 2015. évben külső szervek által végzett ellenőrzések

[ pdf ]

2015. évi ellenőrzések

[ pdf ]


Sor-
szám

Ellenőrzött szerv neve

Elvégzett
ellenőrzések témája

Ellenőrzést végző szerv

Ellenőrzött időszak

Ellenőrzések kezdete és lezárásának időpontja

Jelentősebb megállapítások, javaslatok

 

 1

Tapolca, Kazinczy tér 3. szám alatti társasház

A társasház likviditási helyzetének vizsgálata

Belső ellenőr

2010. év

2010.08.02.-
2010.10.18.

Megtekinthető dokumentum

 

2

Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A rendelkezésre álló erőforrások felhasználás, a gazdálkodás hatékonyságának ellenőrzése, valamint a feladatbővítés határasainak eredménye, értékelése

Belső ellenőr

2008-2009. év

2010-09.28.-
2011.01.26.

Megtekinthető dokumentum

 

4

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

Az intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó ellenőrzése

Belső ellenőr

2010. október hó

2010.11.09.-
2011.02.07

Megtekinthető dokumentum

 

Polgármesteri Hivatal

2010. évi országos és helyi önkormányzati választások pénzügyi lebonyolításának ellenőrzése

Belső ellenőr

2010. év

2011.01.17.-
2011.03.01

Megtekinthető dokumentum

 

Önkormányzati intézmények

2010. évi központosított és normatív állami támogatások ellenőrzése

Belső ellenőr

2010. év

2009. január–
február

Megtekinthető dokumentum

 

Önkormányzati intézmények

Központosított és normatív állami támogatások ellenőrzése

Belső ellenőr

2009. év

2009. január –
február

Megtekinthető dokumentum

 

Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat által céljelleggel nyújtott támogatások elszámolásának ellenőrzése

Belső ellenőr

2008. év

2009. május –
július

Megtekinthető dokumentum

 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

Az intézmény gazdálkodásának, hatékony működésének átfogó ellenőrzése

Belső ellenőr

2006-2008. évek

2009. május –
július

Megtekinthető dokumentum

 

10 

Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

A parkolási tevékenység ellátásának hatékonysága, jövedelmezősége

Belső ellenőr

2008. 01. 1.-2009. 04.30.

2009. június –
július

Megtekinthető dokumentum

 

11 

Polgármesteri Hivatal

A Hivatal által végzett házkezelési tevékenység felülvizsgálata

Belső ellenőr

2009. év

2009. 09.01-
2009. 10.30.

Megtekinthető dokumentum

 

12 

Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzat által kibocsátott számlák megalapozását szolgáló szerződések, határozatok tartalmi felülvizsgálata, különösen az adótörvénnyel való összhangjuk figyelembevételével. Korábbi ellenőrzés javaslatai megvalósulásának utóellenőrzése

Belső ellenőr

2009. év

2009.11.23.-
2010.06.07.

Megtekinthető dokumentum

 

13 

Polgármesteri Hivatal

Tapolca Város Önkormányzatnak
a pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásának ellenőrzéséről

Belső ellenőr

2007-2009. évek

2010.01.15-
03.19.

Megtekinthető dokumentum

 

14 

Önkormányzati intézmények

2009. évi központosított és normatív állami támogatások ellenőrzése

Belső ellenőr

2009. év

2010.02.09.-
2010. 03. 06.

Megtekinthető dokumentum

 

15 

Polgármesteri Hivatal, intézmények

a Polgármesteri Hivatal, a Tapolcai Óvoda és a Tapolcai Általános Iskola átszervezésének, hatásainak és eredményeinek ellenőrzéséről

Belső ellenőr

2009-2010.

2010.05.07-
2010.06.30.

Megtekinthető dokumentum

 

16 

Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

a szociális étkeztetés szabályozásának,
a térítési díj megállapításának ellenőrzéséről

Belső ellenőr

2009-2010. évek

2010.05.07-
2010.06.30.

Megtekinthető dokumentum

 

17 

Polgármesteri Hivatal

Egyes kórházi tevékenységek kiszervezésének ellenőrzése

Állami Számvevőszék

2006-2008. évek

2009. május

Megtekinthető dokumentum

 

18 

Polgármesteri Hivatal (Önkormányzat)

Az állami feladat (közfeladat) ellátás szervezeti és humánerőforrás rendszerének ellenőrzése

Állami
Számvevőszék

2006-2009. évek

2009. 09.14-
2010.01.14.

Megtekinthető dokumentum

 

19 

Polgármesteri Hivatal (Önkormányzat)

Helyi önkormányzatok központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai igénybevétele és elszámolása szabályszerűségének felülvizsgálata

Magyar Államkincstár

2008. év

2009.09.28.-
2009.10..05.

Megtekinthető dokumentum

 

20 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal

Családbafogadási ügyek,
Szülői ház elhagyása,
Családi jogállás rendezési ügyek, 3 év alatti átmeneti nevelt gyermekek kapcsolattartása, örökbefogadhatóvá nyílvánítása, gyermekek ideiglenes hatályú elhelyezésének indokoltsága, törvényessége. A nevelésbe vett gyermekek lakcímbejelentésével kapcsolatos gyámhivatali gyakorlat

Közép-dunántúli Regonális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala
Veszprémi Kirendeltsége

2007-2008.

2009.11.10.

 

 

21 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal

Ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek elhelyezésének oka, indokoltsága, megalapozottsága, gondozási hely esetleges megszüntetése, ideiglenes hatályú elhelyezés megszűntetése

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Veszprémi Kirendeltsége

2009

2010.05.03.

 

 

22 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Gyámhivatal

Gondnoksági ügyek

Tapolca Városi Ügyészség

2009.

2010.05.

 

 

23 

Tapolca Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Lakásfenntartási támogatási ügyek

Tapolca Városi Ügyészség

2009.

2010.06.