Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/187-47/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. október 27-én (péntek) 10.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2006. évi költségvetési rendeletének módosítása                                1_kv_mod_melleklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2)      Fejlesztési célú előzetes kötelezettségvállalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)      Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4)      A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5)      A nem lakás célú bérlemények minimális bérleti díj mértékének felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6)      Tapolca Város Polgármesterének jutalmazása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

(A Pénzügyi és Telfejl. Bizottság döntése alapján kerül kiosztásra!)

 

 

7)      Tapolca Város Önkormányzata 2007. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2006. október 19.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/187-34/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. július 31-én (hétfő) 8.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

N A P I R E N D:

1)      2006. évi költségvetési rendelet módosítása               1_2006. évi Kv. módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2)      A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3)      Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

 

4)      Kincstári vagyonba tartozó ingatlan(ok) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5)      Tapolca, Kertvárosi és Déli városrészi (I-II. ütem), valamint a nem csatornázott utcák (III. ütem) szennyvízcsatornázása beruházások forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6)      Városi Kórház-Rendelőintézet, mint költségvetési szerv megszüntetése

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

7)      Közalkalmazottak létszámcsökkentéséhez kapcsolódó pályázat benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

8)      Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

9)      Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás  

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

10)    Támogatások képviselői javaslatok alapján

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

 

A Képviselő-testületi ülést követően a Rockwool Hungary Kft. tapolcai igazgatója, Turi Péter gyárlátogatásra várja a testület tagjait.

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2006. július 19.

Ács János s.k
 polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/187-18/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. április 28-án (péntek) 8.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1)      A 2005. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

1_E-mell_2005.évi beszámoló

1_ 2005.évi beszám. pénzm.

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

2)      Tapolca Város Önkormányzatának új rendelete a távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

3)      Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI. 2.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

4) Tapolcai Szennyvízberuházó Víziközmű Társulat hitelfelvételéhez kezességvállalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

5)      Dr. Deák Jenő Kórház – Rendelőintézet és Gyógybarlang Kht. alapító okiratának kiegészítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

6)      A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

7)      2005. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

8)      Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Ács János polgármester

9)      Tapolca Város Önkormányzata különböző önkormányzati szövetségekben való tagságának felülvizsgálata

Előterjesztő: Ács János polgármester

10)    Tájékoztató Tapolca város nemzetközi kapcsolatairól

Előterjesztő: Ács János polgármester

11)    Polgármesteri illetmény és jutalom, valamint az alpolgármesteri tiszteletdíjak megállapítására vonatkozó előterjesztési javaslat megvitatása

Előterjesztő: Sólyom Károly, Pénzügyi Bizottság elnöke

(Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság készíti, Képviselő-testületi ülésen kerül kiosztásra.)

VEGYES ÜGYEK

1)    Támogatási kérelmek elbírálása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2006. április 21.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/187-5/2006. 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én (péntek) 8.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő – testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1)    2005. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 

                                                                            1_2005. évi Kv. mellékletek

Előterjesztő: Ács János polgármester

2)    Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet 

       2_E táblák mellékletek

       2_2006. évi költségvetés rendelet-tervezet

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)    Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4)    A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II. 18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5)    Városi Kórház – Rendelőintézet Közhasznú Társasággá történő átalakulása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6)    Tapolca III. ütem szennyvízcsatornázás, forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7)     Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8)    Pályázatok benyújtása 2006. évben

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

Képviselői kérdések

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2006. február 2.

Ács János sk.
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve