Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png


Ügyiratszám: 1/148-61/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 20-án (péntek) 9.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. 2014. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. Az Önkormányzat fenntartásában lévő nevelési, oktatási, szociális intézményekben a gyermek, diák és szociális étkezés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 6/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI. 26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. A 2014-2020 közötti évek európai uniós tervezési, pályázati folyamatának előkészítése, előzetes kötelezettségvállalás 2014. évi tervezési feladatokra
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. Szándéknyilatkozat az önkormányzat tulajdonában lévő víziközművek térítésmentes állami tulajdonba adásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata és aktualizálása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi tevékenységérőlElőterjesztő: Ughy Jenőné jegyző
   
 10. Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő–testületének 2014. évi munkaterveElőterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. december 13.

 

Császár László sk.
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-50/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 22-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A. Tájékoztató a lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról
  B. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Beszámoló Tapolca Város Önkormányzatának beruházási, felújítási, karbantartási feladatainak 2013. év III. negyedévi teljesítéséről, valamint Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában lévő intézmények karbantartási, felújítási feladatainak elvégzéséről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. Tapolca Város Önkormányzata közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási tervének elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének módosításaElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. A nevelő munkát segítő pedagógiai asszisztensek létszámának módosítása a Tapolcai Óvodában
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. A Tapolcai Óvoda 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitva tartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. A 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásaElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. Beszámoló az ingyensen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 14. Szándéknyilatkozat üveghulladék feldolgozó üzem tapolcai telepítéséhez
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 15. Tapolca Város Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési munkaterve
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 16. A "Gyermek-kert" Alapítvány kérelmének elbírálása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 17. A kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezéseElőterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. november 15.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 


 

Ügyiratszám: 1/148-48/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 12-én (kedd) 09.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)NAPIREND

 

1) A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. törzstőke emelése (hitelfelvétel strandfejlesztésre)
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Tapolca Kft. törzstőke emelése

Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Előzetes kötelezettségvállalás a Deák F. u. 21. sz. alatti lakóépület liftjének felújítására
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázatának kiírása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

5) Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

6) Az Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel KEOP-1.1.1/C/13-2013-0010 kódszámú projekt megvalósításának elfogadása, támogatása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

7) A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetői (főigazgatói) pályázatának véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. november 8.

Császár László sk.
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve


Ügyiratszám: 1/148-39/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. szeptember 20-án (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról szóló rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. Munkamegosztási megállapodás jóváhagyása a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal és a Gyulakeszi Óvoda között
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. Balaton-felvidék – Somló Szakképzés-szervezési Társulás társulási megállapodás megszüntetése
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. Tapolca Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. "Egészséges Tapolca, Egészséges Gazdaság" című pályázat benyújtása a "Norvég Alap" felhívásra
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz történő csatlakozás a 2014. évre
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. Haditechnikai eszközök tulajdonjogának átvétele
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. A Világ Királynője Engesztelő Mozgalom kezdeményezésének támogatása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. szeptember 13.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-32/2013.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 19-én (péntek) 08.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND
 

 1. Helyi járati közszolgáltatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

 

Tapolca, 2013. július 18.


 

Császár László
polgármester
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-28/2013.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 28-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND
 

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Császár László polgármester

3) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetésére kötött helyijárati közszolgálati szerződés módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című, KDOP-3.1.1/B-2f-2010-0002 projektben nem tervezhető, nem támogatható, nem elszámolható karbantartási és felújítási munkák fedezetének biztosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Árvízvédelmi munkálatokhoz és a keletkezett károk helyreállításához hozzájárulás
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos Használati Szerződés elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Szín-Vonal Alapfokú Művészeti Iskola működésének engedélyezése a Tapolcai Általános Iskolában
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) Tapolcai Óvoda intézményvezetői munkakörére pályázat kiírása
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) Intézményvezetői kinevezéshez javaslat
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tagok delegálása a Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás társulási tanácsába
Előterjesztő: Császár László polgármester

14) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása a 2013. évben
Előterjesztő: Császár László polgármester

15) A Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet létszámának bővítése
Előterjesztő: Császár László polgármester

16) Beszámoló a Képviselő-testület bizottságainak két éves működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

17) Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba adott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
Előterjesztő: Császár László polgármester

18) Tájékoztató a városfejlesztéssel összefüggő pályázatokról
Előterjesztő: Császár László polgármester

19) Tájékoztató a helyi védelem alatt álló épületek és egyéb létesítmények, a közterületeken elhelyezett emléktáblák állagáról, állapotáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

20) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2012. évi gazdálkodásáról, valamint a 2013. évre vonatkozó üzleti tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

21) Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
Előterjesztő: Császár László polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK
 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. június 21.
 

Császár László
polgármester

 

letöltés egyben
 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-26/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. június 21-én (péntek) 08.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

 

NAPIREND

 1. Tapolca Város Önkormányzatát érintő konszolidáció végrehajtásával kapcsolatos feladatok

  Előterjesztő: Császár László polgármester
 2. Települési értéktár létrehozása és gondozása
  Előterjesztő: Császár László polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. június 19.

 

Császár László
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-23/2013.
Ügyiratszám: 19/3-8/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 31-én (péntek) 08.10 órai kezdettel EGYÜTTES rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1. A Tapolcai Szociális Alapszolgáltatási Intézményi Társulás felülvizsgálata

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2. Feladatellátási szerződés megkötése óvodai ellátásra

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2013. május 30.
 

Császár László
Bolla Albert
polgármester
polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/ 148-19 /2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 10-én (péntek) 08.10 órai kezdettel rendkívül nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal
"B" épület I. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

 

1) Intézmény-átszervezés véleményezése a Tapolcai Általános Iskola, a Batsányi János Gimnázium és Kollégium, valamint a Tapolcai Pedagógiai Szakszolgálat intézményekre vonatkozóan
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

2) Veszprém megyei feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési terv véleményezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. május 9.

 

Császár László

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/148-16/2013.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 26-án (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1) A 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása, továbbá a pénzmaradvány-elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzatának 2014. év költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca Város Településrendezési eszközeinek részleges módosítása részterületekre
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési és helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthető közterületek átnevezése, új közterület elnevezése és intézmény átnevezése
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) A 2012. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Döntés az alapítványok 2013. évi közművelődési támogatásáról
Előterjesztő: Császár László polgármester
(Az előterjesztés egy későbbi időpontban kerül kiküldésre)

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. április 19.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Gyulakeszi Község Raposka Község
Polgármestere Polgármestere

Tapolca Város
Polgármestere

Ügyiratszám: 1/148-12/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 5-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2013. március 29.
 

Császár László Tóth József sk. Bolla Albert sk.
polgármester polgármester polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 


Ügyiratszám: 1/148-11/2013.
 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 05-én (péntek) 08.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

1) Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Császár László polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről, végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata folyószámla-hitel felvételének kérelme
Előterjesztő: Császár László polgármester

4) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

6) Lakás és nem lakás célú bérlemények felújítási tervének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

7) Tájékoztató Tapolca Város Településrendezési Eszközei részleges módosítása folyamatáról
Előterjesztő: Császár László polgármester

8) Alpolgármesteri tiszteletdíj és költségátalány összegének megállapítása
Előterjesztő: Császár László polgármester

9) Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester

10) Tájékoztató "A tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" című fejlesztési programról
Előterjesztő: Császár László polgármester

11) A gyermekvédelmi és gyermekjóléti tevékenység átfogó értékelése
Előterjesztő: Császár László polgármester

12) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Császár László polgármester

13) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2012. évi működésről és a 2013. évi tervekről
Előterjesztő: Császár László polgármester

14)) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása létszámcsökkentési pályázatának benyújtása

Előterjesztő: Császár László polgármester

15) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosításának elfogadása
Előterjesztő: Császár László polgármester
 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2013. március 29.

 

Császár László
polgármester

letöltés egyben

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Gyulakeszi Község Raposka Község
Polgármestere Polgármestere

Tapolca Város
Polgármestere

Ügyiratszám: 1/148-6/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22-én (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

 

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

1. Közös önkormányzati hivatal megalakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

2. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának elfogadása

Előterjesztő: Császár László Tapolca Város Polgármestere
Tóth József Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere
 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

 

Tapolca, 2013. február 15.
 

Császár László
Tóth József sk.
Bolla Albert sk.
polgármester
polgármester
polgármester


A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

 

Ügyiratszám: 1/148-7/2013.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 22-én (péntek) 08.30 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozóterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2013. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 4. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal megalakításával kapcsolatban egyes önkormányzati rendeletek módosításaElőterjesztő: Császár László polgármester
   
 5. A települési önkormányzat hulladékgazdálkodásához kapcsolódó rendeleteinek módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 6. A helyi adókról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 7. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 8. A közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről szóló 18/2012. (V.30.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 9. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 10. A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 11. A) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 5/2011. (IV.01.) önkormányzati rendelet módosítása
  B) A Megbecsülés Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Társasággal kötött ellátási szerződés felülvizsgálata

  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 12. Tapolca Város Önkormányzata 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 13. Pályázat benyújtása a városi közvilágítás energiatakarékos átalakítására módosított adatokkal
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   
 14. Beszámoló a tanácsnokok tevékenységéről
  Előterjesztő: Császár László polgármester
   

VEGYES ÜGYEK

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK  

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2013. február 15.

Császár László
polgármester

letöltés egyben

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve