Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/79-58/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. december 23-án (kedd) 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

2) 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

3/A. Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság külső tagjainak megválasztása

3/B. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

4) A szennyvízcsatorna szolgáltatás 2009. évi díjáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

5) A temetőkről és a temetkezésről szóló 16/2006. (VI.19.) Kt. rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

6) A közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

7) Elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 18/2004. (V.25.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

8) Helyi rendeletek felülvizsgálata

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

9) A luxusadóról szóló 6/2006. (III.20.) Kt. rendelet hatályon kívül helyezése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

10) Előzetes kötelezettségvállalás a hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

11) Tájékoztató a Diagon Diagnosztikai Kft. és a Medisyst Egészségügyi Befektetési Kft. kötelezettségeinek teljesítéséről

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

12) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetésével kapcsolatos feladatok

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

13) Kardiológiai ultrahang készülék beszerzése

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

14) Együttműködési megállapodás kötése a rendőrségi járőrszolgálat támogatására

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

15) Megállapodás Raposka Település Önkormányzatával kölcsön nyújtásáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

16) A 2009/2010. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2009/2010. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

17) A Tapolcai Általános Iskola Pedagógiai Programjának elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

18) A Tapolcai Óvoda Minőségirányítási Programjának és a Tapolcai Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programjának elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

19) Tapolca Város Közművelődési Feladatellátási és Fejlesztési Tervének 2009-2013. elfogadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

20) A Tapolcai Általános Iskola Bárdos Lajos Intézményegysége és a Tapolcai Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye működési (felvételi) körzetének meghatározatása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

21) Tapolca Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselői részére kiemelt teljesítmény-célok megállapítása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

22) Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

23) Tájékoztató a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás által ellátott feladatokról

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

24) Központi orvosi ügyelettel kapcsolatos megállapodás

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

25) Tapolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

VEGYES ÜGYEK

- A Sümegi Kistérség számára pályázathoz nyilatkozat kiadása

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

- Tapolca Város Önkormányzata képviselete a Tapolca Egészségturizmus Piacszervező Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésén

Előterjesztő: Sólyom Károly alpolgármester

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm, melyek a www.tapolca.hu honlapon is letölthetők.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet és Tapolca Város Lakosságát, hogy a 2008. évi közmeghallgatás 2009. első negyedévében kerül megtartásra.

Tapolca, 2008. december 18.

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-53/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 20-án (csütörtök) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A) Tapolca Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés háromnegyed éves végrehajtásáról szóló beszámolója

B) 2009. évi költségvetési irányelvek

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A) A luxusadóról szóló rendelet módosítása

B) Tájékoztató a helyi adókról

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Az önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérleti díjáról szóló 55/2004. (XII.20.) Kt. rendelet módosítása, valamint a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tapolca Város Önkormányzata 2009. évi belső ellenőrzési munkaterve

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulással kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatával és Tapolca Város Német Kisebbségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodások módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) 2. sz. gyermekorvosi körzetet ellátó orvos személyében bekövetkező változás

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) A Tapolcai Óvoda Helyi Nevelési Programjának elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Az óvodai és az általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározatás a 2009/2010. tanévre

Előterjesztő: Ács János polgármester

12) Tájékoztató a Wass Albert bronz mellszobrának felállításáról, Dr. Egyed Béla tiszteletére emlékkő felállításáról, Kinizsi laktanyából a Dobó lakótelepre két katonai portré áthelyezéséről

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Víziközmű társaságok privatizációja és összevonása elleni tiltakozás

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tájékoztató a Város és Faluvédők Szövetsége "Hungaria Nostra" XXVII. Országos Találkozójának lebonyolításáról, annak eredményeiről

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolca városban működő közszolgáltatók és közüzemek ügyfélfogadási rendszere

Előterjesztő: Ács János polgármester

16) Parkolóház létesítése érdekében piackutatás indítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. november 14.

Ács János sk.

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-49/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületével közösen 2008. október 21-én (kedd) 17.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ I. emeleti tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D:

1) Volt honvédségi ingatlanokkal kapcsolatos pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. október 20.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-48/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. október 21-én (kedd) 16.45 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ I. emeleti tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

N A P I R E N D:

1) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati kiírásának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. október 20.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-44/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 29-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza, Udvari Tanácsterem

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 10/2006. (III.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatására beérkezett pályázat támogatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tapolca város közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat – működtetési és – fejlesztési terve 2008-2012. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Tapolca Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Terve jóváhagyása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tapolca Város Önkormányzata közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2008-2013. elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Tapolca Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának támogatása a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat decentralizált területfejlesztési programok támogatásainak elnyerésére szolgáló regionális pályázat elkészítésében

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Többletfeladatok miatti létszámbővítés a Polgármesteri Hivatalban

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójának nyugállományba vonulása alkalmából köszönet kifejezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Zenés Színházért Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Zeneoktatást Támogató Alapítvány kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Csatlakozási szándék kinyilvánítása a beruházásbarát önkormányzatok számára meghirdetendő programhoz

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. szeptember 26.

Ács János sk.

polgármester

 

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-40/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. szeptember 12-én (péntek) 08.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterem

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6.)

Napirend előtt

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzatának a 2008. évi költségvetés első féléves végrehajtásáról szóló beszámolója

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról szóló 12/2004. (IV. 20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tájékoztató a Közép-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal által Tapolca Város Polgármesteri Hivatalában végzett komplex ellenőrzés megállapításairól

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

6) Tájékoztató az Állami Számvevőszék Tapolca Város önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2008. évi ellenőrzéséről készült számvevői jelentésről

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás 2009. évre

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás rekultivációs programjához előzetes kötelezettségvállalás

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Közbeszerzési terv módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Raposka Község Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Kórház működési terület módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

12. Diszel városrész szennyvízcsatorna hálózat építésére jóváhagyott céltámogatás maradványáról lemondás

Előterjesztő: Ács János polgármester

13. A tapolcai Ipar utca, mint belterületi gyűjtőút kiépítésére, korszerűsítésére pályázat benyújtása

Előterjesztő: Ács János polgármester

Tapolca, 2008. szeptember 05.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-35/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedd) 10.00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolca Polgármesteri Hivatal udvari tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15. )

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2/A) Törvényességi észrevétel miatt rendeletmódosítási javaslat a helyi adókról szóló 9/2004. (IV.20.) Kt. rendeletben (építményadó, magánszemély kommunális adója fejezet)

Előterjesztő: Ács János polgármester

2/B) Törvényességi észrevétel miatti rendeletmódosítási javaslat a közterület használatáról és az üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló 16/2005. (V.26.) Kt. rendeletében

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Tapolca-Diszel szennyvízcsatorna beruházás forrástábla módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Járóbeteg szakellátás kapacitás átadás Sümeg Város részére

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Regionális szakellátási normatívák felosztása, a Közép-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács határozatainak jóváhagyása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Állami tulajdonú ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Balatonfelvidéki Szín-Vonal Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működésének engedélyezése a Tapolcai Általános Iskolában

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) Tapolca szennyvíztisztító kapacitás bővítése KEOP pályázat saját erő összegének módosítása (SZÓBELI ELŐTERJESZTÉS)

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. július 18.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-30/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 27-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Alapító okiratok módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Folyószámla-hitel felvételének kérelme

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Wass Albert Könyvtár és Múzeum intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Járóbeteg szakellátás kapacitás módosítási kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

1) Önkormányzati állásfoglalás játékkaszinó alapításáról és működtetéséről

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, 0352 hrsz-ú külterületi ingatlan egy részének értékesítése

Előterjesztő: Ács János polgármester

3)Városszépítő Egyesület támogatása

4)Tapolcai Diák közétkeztető támogatása

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. június 20.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-24/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 30-án (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

2008. évi költségvetés módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (VI.16.) Kt. rendelet
módosítása

SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az egyes képviselő-testületi hatáskörök delegálásáról szóló 20/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 10/2004. (IV.20.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

6) Tapolca város településrendezési eszközeinek módosítása, és külterületi szabályozási tervének elfogadása

Tervlapok Alátámasztó munkarészek

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) A távhőszolgáltatásról és a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának megállapítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Beszámoló az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2007. évi gazdálkodásáról, valamint a 2008. évre vonatozó üzleti tervekről

Előterjesztő: Ács János polgármester

11/A) Beszámoló a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

11-A Pénzügyi Biz. beszámolójához

Előterjesztő: Ács János polgármester

11/B) Beszámoló a Család-, Egészségügyi, Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

11B CSOB Bizottság beszámolójához

Előterjesztő: Ács János polgármester

12 Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

Tapolca névhasználati kérelem

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Tapolca Város Önkormányzata Informatikai Stratégiája (2008-2016)

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatalban ellátott körzeti igazgatási feladatokról

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának módosítása, a részét képező antiszegregációs terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

16) Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

17) Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat által felállítandó Cigány Kisebbségi Holocaust Emlékkőről

Előterjesztő: Ács János polgármester

18 Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről

Alapitványok tájékoztató

Előterjesztő: Ács János polgármester

19) Testvérvárosi megállapodás megkötése Umag várossal

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. május 23.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-19/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. május 13-án (kedd) 16.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Udvari Tanácskozóterme

(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

N A P I R E N D:

1) A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém Megyei Önkormányzattól, illetve a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésével a Balaton-felvidéki – Somló Szakképzés – szervezési Társulás létrehozása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A 2008/2009. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vonatkozásában teljesítmény volumen átcsoportosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) A hazai finanszírozású 2008. évi út- és területfejlesztési pályázatokhoz saját erő biztosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

Névhasználat melléklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Térfigyelő kamerák további működéséhez szükséges önkormányzati döntés

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. május 09.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-13/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. április 04-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

1) Tapolca Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló, pénzmaradvány elszámolás, könyvvizsgálói jelentés és egyszerűsített beszámoló elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Tisztségviselők elismerése

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

4) A 2007. évi belső ellenőrzésekről és a FEUVE rendszer működtetéséről szóló beszámoló

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2007. (IV.16.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Éves közbeszerzési terv elfogadása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) A Rendőrkapitányság tájékoztatója Tapolca közrendjéről, közbiztonságáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) A Tapolcai Dr. Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang, Egészségügyi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatója az elvégzett beruházásokról

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tájékoztató az Önkormányzati Önkéntes Tűzoltóság, mint köztestület és a Tapolcai Önkéntes Tűzoltó Egyesület tűzvédelmi, tűzmegelőzési, műszaki mentési szakmai munkájáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Tourinform Iroda tájékoztatója a 2007. évi tapasztalatokról és a 2008. évi tervekről

Előterjesztő: Ács János polgármester

12) Tájékoztató Diszel városrész csatornázásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés tapasztalatai a szolgáltatóváltásra való tekintettel

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tájékoztatót a Város és Faluvédők Szövetsége "Hungária Nostra" XXVII. Országos Találkozójának előkészítéséről, a készültségi helyzetről

Hungaria Nostra melléklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Aljegyzői munkakörre pályázat kiírása

Előterjesztő: Dr. Imre László jegyző

16) Tapolca Város névhasználatának engedélyezése

névhasználat melléklet.pdf

Előterjesztő: Ács János polgármester

17) Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

Előterjesztő: Ács János polgármester

 

18) Tapolca Város Integrált Városfejlesztési Stratégiájának elfogadása, Tapolcai Városfejlesztési Társaság létrehozása, pályázat benyújtása a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében a "Települési (al)központok kialakítása és értékmegőrző rehabilitációja" a KDOP-2007-3.1.1/A_B komponensek kódszámú kétfordulós pályázati felhívásra "A Tapolcai belváros értékmegőrző rehabilitációja" címmel

Előterjesztő: Ács János polgármester

19) Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására vonatkozó pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

20) Tájékoztató a közoktatási – és közművelődési intézmények 2007. évi eredményes pályázatairól

Előterjesztő: Ács János polgármester

VEGYES ÜGYEK

Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék kezelési Önkormányzati Társulás társulási szerződésének módosítása

KÉPVISELŐI KÉRDÉSEK

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. § (4) bekezdés b) pontja alapján zárt ülés keretében:

1) Tájékoztató a távhőszolgáltatás helyzetéről

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt pályázattal kapcsolatos döntéshozatal

Előterjesztő: Ács János polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. március 28.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79-4/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. február 15-én (péntek) 08.00 órai kezdettel ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emelet

(8300 Tapolca, Kisfaludy S. u. 2-6. )

NAPIREND ELŐTT

Beszámoló a Polgármester és az Alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

Előterjesztő: Ács János polgármester

N A P I R E N D:

 

1) Tapolca Város 2008. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendelet elfogadása

1_mell E_tablak_2008evi_kv_hez.pdf

1_mell_2008_evi_kv_rol_es_vegrehajt_kapcs_egyes_szab.pdf

Előterjesztő: Ács János polgármester

2) A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság fenntartásáról és a környezet védelméről szóló 7/2005. (II.18.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

3) Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 44/2004. (XI.02.) Kt. rendelet módosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

4) Képviselői indítvány a helyi adóról (építményadó fejezet) szóló rendelet módosítására

Előterjesztő: Ács János polgármester

5) Étkezési-térítési díjak megállapítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

6) Közoktatási intézményrendszer átszervezése

Előterjesztő: Ács János polgármester

7) Az óvodák és az általános iskolák működési (felvételi) körzetének meghatározása

Előterjesztő: Ács János polgármester

8) Az óvodai és általános iskolai beiratkozás időpontjának meghatározása a 2008/2009. tanévre

Előterjesztő: Ács János polgármester

9) A 2008/2009. nevelési évben indítható óvodai csoportok, a 2008/2009. tanévben indítható osztályok, tanulócsoportok számának meghatározása

Előterjesztő: Ács János polgármester

10) Tapolcai Óvoda intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

11) Tapolcai Általános Iskola intézményvezetői pályázat kiírása

Előterjesztő: Ács János polgármester

12) Megállapodás felülvizsgálata a környező önkormányzatok közigazgatási területükről való gyermekek fogadásának egyes kérdéseiről

Előterjesztő: Ács János polgármester

13) Tapolca, Arany J. u. 16. szám alatti ingatlan hasznosítása

Előterjesztő: Ács János polgármester

14) Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulásában elfoglalt helyünk

Előterjesztő: Ács János polgármester

15) Tapolcai szennyvíztelep korszerűsítésére pályázat benyújtása a KEOP-1.2.0 kódszámú pályázati felhívásra

Előterjesztő: Ács János polgármester

16) Tájékoztató a nyitva álló pályázati lehetőségekről, valamint a megelőző időszakban benyújtott pályázatokról

16_1.sz.melléklet

16_2.sz.melléklet

Előterjesztő: Ács János polgármester

17) Polgármesteri illetmény módosítása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

18) Alpolgármesterek tiszteletdíjának módosítása

Előterjesztő: Koppányi Ferenc, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke

Tapolca, 2008. február 08.

Ács János sk.

polgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve

Ügyiratszám: 1/79/2008.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. január 22-én (kedd) 16.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Városháza Udvari Tanácsterme

 

N A P I R E N D:

1) Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés benyújtása a Közép-dunántúli Operatív Program keretében a "Közoktatási Infrastrukturális Fejlesztés támogatására" kiírt KDOP-2007-5.1.1/2F kódszámú felhívásra.

közoktatási helyzetelemzés

Előterjesztő: Ács János polgármestermegbízásából Sólyom Károly alpolgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2008. január 18.

Ács János polgármester megbízásából:

Sólyom Károly sk.

alpolgármester

A nyilvános testületi ülés jegyzőkönyve