Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Országos Közadattár

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁLYOS RENDELETEI

Rendelet szám Megnevezés 
35/2004. (VI. 29.) A prostitúció kezelése érdekében védett övezetek kijelöléséről 
11/2010. (VI. 21.) Az épített és természeti környezet helyi védelméről ) (egységes szerkezetben)
13/2010. (VI. 21.) a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről (egységes szerkezetben)
14/2010. (VI. 21.) A városfejlesztéshez kapcsolódó feladatok ellátásáról (egységes szerkezetben)
15/2010. (VIII. 18.) Az elismerő címek és helyi kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről
4/2011 ( IV. 01.) a Helyi Hulladékgazdálkodási Tervről 
21/2011 ( XII. 12.) A helyi adókról (egységes szerkezetben)
22/2011 ( XII. 12.) a környezetvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben)
12/2012. V. 2. a talajterhelési díjról
13/2012. V. 2. Tapolca Város Önkormányzatának Közbiztonsági Alapjáról
16/2012. V. 30. Tapolca város jelképeiről és névhasználatáról (egységes szerkezetben)
17/2012. V. 30. a középületeknek és közterületeknek nemzeti és városi ünnepeken történő fellobogózásáról (egységes szerkezetben)
18/2012. V. 30. a közterületi nevek megállapításáról, a házszámozás, valamint a névtáblák és a házszámtáblák elhelyezésének rendjéről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. október 28.)
19/2012. V. 30. önkormányzati rendelete az állattartás szabályairól (egységes szerkezetben)
32/2012. XI. 26. a temetőkről és a temetkezésről (egységes szerkezetben)
33/2012. XI. 26. a vásárokról és piacokról
35/2012. XI. 26. a védőnői körzetek kialakításáról
38/2012. XII. 17. a civil szervezetek költségvetési támogatásának rendjéről (egységes szerkezetben)
40/2012. XII. 17. a sporttevékenységgel kapcsolatos feladatokról és kötelezettségekről
15/2013. IV. 29. AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONHASZNOSÍTÁS SZABÁLYAIRÓL (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. szeptember 7.)
11/2014. (XII. 22.) a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról
24/2015. (XI. 30.) a lakások és a helyiségek bérletéről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. március 1.)
9/2016. (V. 2.) az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek elidegenítésének feltételeiről
20/2016. (XI.28.) az orvosi körzetek kialakításáról
8/2017. (V.8.) az egyes családi események lebonyolításának szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjakróll
9/2017. (V.8.) a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn túli házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjakról
21/2017. (X.9.) a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
11/2018. (VI.21.) a magánerős lakossági útépítés szabályairól 
11/2019. (VI.3.) Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról
19/2019. (X.24.) az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2022. április 30.)
25/2019. (XII.23.) Tapolca Város Helyi Építési Szabályzatáról
(módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. szeptember 7.)
5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről
10/2021. (V.26.) a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2023. augusztus 26.)
13/2021. (Vl. 01.) a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról
14/2021. (Vl. 01.) a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról
18/2021. (Vl.08) az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” projekthez kapcsolódó tapolcai középiskolákban tanuló, a konzorciumi tagok területén állandó lakóhellyel rendelkező középiskolai diákok tanulmányi ösztöndíjáról, valamint egyszeri sikeres érettségi vizsga támogatásáról
25/2021. (Xl.03) a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről
28/2021. (XI.25.) Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a közművelődésről
34/2021. (XII. 20.) a települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról
35/2021. XII. 20.) az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről
36/2021. (XII. 20.) a közterület használatáról
21/2022. (XII. 19.) a partnerségi egyeztetés szabályairól
23/2023. (X. 27.) a parkolóhelyek kialakításáról és megváltásáról
2/2024. (II. 19.) az üzemképtelennek minősülő gépjárművek közterületen történő tárolásának, elszállításának és hasznosításának szabályairól
8/2024. (II. 28.) Tapolca város 2024. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
9/2024. (V. 28.) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a költségvetési maradvány elfogadásáról