Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png

Ügyiratszám: 1/19-63/2018.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 14-én (péntek) 10.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2019. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2019. évi üzleti terveinek megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Bűnmegelőzési stratégia elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolca 4507/2 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző
 8. Döntés a Szász Márton Általános Iskola vagyonkezelési szerződéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolca Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Tourinform Iroda tájékoztatója a 2018. évi működésről és a 2019. évi tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Elismerő címek, helyi kitüntetések adományozása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város 2018. évi legjobb sportolói, kiváló sportolói, kiváló edzői címének odaítélése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. december 7.

 

Dobó Zoltán
polgármester

 

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-58/2018.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 23-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:  Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A helyi adókról szóló 21/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 30/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A helyi közművelődésről szóló 39/2012. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A temetőkről és temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A Biofuna Kft. részére beruházási támogatás nyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Döntés a Tapolcai Média Közalapítvány támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2019. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjának meghatározása a 2019. évre
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, és a 2019. évi közszolgáltatási díj elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. A Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. Stratégiai ellenőrzési terv elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Javaslat Tapolca Város Önkormányzata közvetlen irányítása alatt működő egyes városüzemeltetési tevékenységeknek és munkaszervezeteknek a Cselle-Ház Kft-be történő átszervezésére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16. A Zeneoktatást Támogató Alapítvány közművelődési támogatásának átütemezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 17. Tapolca Város Önkormányzata Gazdasági Program 2015-2019 kiegészítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 18. Tapolca város Közművelődési Koncepciójának módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 19. Döntés a Tapolca, 1875/4 hrsz. alatti ingatlan megosztásáról és művelési ágának megváltoztatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 20. Döntés ingatlanok telekcsoport újraosztásáról, valamint a Tapolca, 1954/26 hrsz. alatti ingatlan és művelési ágának megváltoztatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 21. Döntés a Tapolca, 7850 hrsz-ú ingatlan önkormányzatnak történt térítésmentes felajánlásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 22. Helyi autóbuszközlekedés menetrendjének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 23. A 2019/2020-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 24. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 25. Tapolca Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 26. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2018. második félévi munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 27. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 28. Tájékoztató a helyi adókról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Döntés a közösségi együttélés szabályait sértő magatartás ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés ügyében
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. november 15.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-55/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. november 12-én (hétfő) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:   Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Vis maior pályázat hiánypótlás benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. november 10.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-48/2018.    

M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 26-án (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Beszámoló az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Döntés a Tapolca 4507/43 hrsz. alatti ingatlan adásvétel útján történő hasznosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés a TIAC VSE támogatási kérelméről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés a Tapolca Városi Mozi elnevezésének megváltoztatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a 2018. évben nyertes, benyújtott és előkészítés alatt levő pályázatokról, előzetes kötelezettségvállalás új projektek megvalósításához
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében levő intézmények részére a 2018. évi költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított előirányzat felhasználásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolcai Termálstrand 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem elutasítása ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés a közösségi együttélés szabályait sértő magatartása ügyében hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés ügyében
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. október 18.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-48/2018.    

M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 24-án (szerda) 13.50 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)

NAPIREND

 1. Pályázat benyújtása "Szociális alapellátási feladatok ellátása" jogcímen (szóbeli előterjesztés)
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

Tapolca, 2018. október 19.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-44/2018.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 21-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Beszámoló az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi gazdálkodásáról, valamint a 2018. évi üzleti tervekről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához történő csatlakozás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Tapolcai Tanuszodához ingyenes területátadás a Magyar Állam részére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Haditechnikai eszközök tulajdonjogának átvétele
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A helyi közösségi közlekedési feladatok 2018. I. és II. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolók elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A Széchenyi István Baptista Középiskola szakmai beszámolója
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Bútorok adományozása a Tapolcai Rendőrkapitányságnak
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Vis major pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. szeptember 14.

 

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkőnyv

Ügyiratszám: 1/19-40/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. szeptember 4-én (kedd) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:   Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Pisztráng- és borfesztivál támogatása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 

 1. Termőföld adás-vételi ügyben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei elnökségének VE01-02458-8/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Termőföld adás-vételi ügyben a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei elnökségének VE01-02558-8/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. augusztus 28.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkőnyv

Ügyiratszám: 1/19-38/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. augusztus 15-én (szerda) 8.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:  Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 

 1. Ingatlan adásvétel útján történő értékesítésére pályázat kiírása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata helyi közösségi közlekedésének támogatására 2018. évi pályázat benyújtása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Termőföld adásvételi ügyben a Magyar Agrár-, Élelmiszerbiztonsági és. Vidékfejlesztési Kamara Megyei elnökségének VE01-02458-58/2018. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. augusztus 8.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-36/2018.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 30-án (hétfő) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:     Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 

 1. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2019-2033) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Termőföld adásvételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara VE01-00888-7/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. július 27.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-33/2018.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 18-án (szerda) 8.20 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:     Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme    
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Döntés a törökországi Çanakkale és Tapolca testvérvárosi kapcsolatáról
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Döntés a Tapolca-Raposka-Hegymagas-Szigliget települések konzorciuma által megvalósításra tervezett "Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása" című projekt indításáról
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény öltözőhelyisége, valamint a kapcsolódó vizesblokk felújítása, további pályázati önerő biztosítása
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés a Tapolca, 0259/1., Tapolca, 0259/2., Tapolca, 0259/3., Tapolca, 0259/4. hrsz. alatti ingatlanok hasznosításáról
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Tapolca, 4507/43. hrsz. alatti ingatlan kijelölése hasznosításra
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Alapítványi támogatás jóváhagyása
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Döntés a bárányhimlő elleni védőoltási program 2018. évi fordulójáról
  előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. július 13.

Dobó Zoltán
 polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-31/2018.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. július 12-én (csütörtök) 8.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme    
(8300 Tapolca, Kisfaludy utca 2-6.) 

NAPIREND

 1. Döntés a törökországi Çanakkale és Tapolca testvérvárosi kapcsolatáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagintézmény öltözőhelyisége, valamint a kapcsolódó vizesblokk felújítása, további pályázati önerő biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Döntés a Tapolca, 0259/1., Tapolca, 0259/2., Tapolca, 0295/3., Tapolca, 0259/4. hrsz.  alatti ingatlanok hasznosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolca, 4507/43. hrsz. alatti ingatlan kijelölése hasznosításra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés a elleni védőoltási program 2018. évi fordulójáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Alapítványi támogatás jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolca névhasználat iránti kérelem elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Bizottság nem képviselő tagjának megválasztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülés keretében tárgyalja:

 1. Termőföld adásvételi ügyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara VE01-00888-7/2017. számú állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
  A kifogás elbírálása a Fétv. 103/A. § (2) bekezdése alapján zárt ülésen történik, azonban az eljárásban érintett személyek a zárt ülés kezdetéig a Hatóság részére az ügyre vonatkozó nyilatkozatot nyújthatnak be.

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. július 9.

 Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/19-28/2018.    

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 20-án (szerda) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A magánerős lakossági útépítés szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Fejlesztési forrás biztosítása a tapolcai Sport Panzió modernizációjára
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatásának biztosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Alapítványi támogatások jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Döntés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft könyvvizsgálói feladatainak ellátásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. Tapolca Város Önkormányzata fásítási koncepciójának elkészítése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Tapolcai Rendőrkapitányság beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2017. évi beszámolójának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. június 15.

 Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-24/2018.    

 

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 1-i (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:              Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

NAPIREND

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében elkülönített 5.000.000,- Ft támogatási összeg felosztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények részére a 2018. évi költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított előirányzat tervezett felosztása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolcai Honvéd Sportegyesület támogatási kérelmének elbírálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés nyári gyermekétkeztetés saját forrásból történő biztosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. A Tapolca, 0259/1.,  Tapolca, 0259/2., Tapolca, 0259/3., Tapolca, 0259/4. és Tapolca, 0259/5. hrsz. alatti ingatlanok kijelölése hasznosításra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetőjének megbízása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Tájékoztató az önkormányzat által létrehozott alapítványok működéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. május 25.

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-20/2018.

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 15-én (kedd) 8.15 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal udvari tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.)  

 

NAPIREND

 

 1. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Intézkedés megtétele törvényességi felhívásra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. A "Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán" című projekt kiemelt fejlesztési területen történő megvalósítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. május 11.

 Dobó Zoltán
 polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-19/2018.    

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. május 4-én (péntek) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelet aktualizálása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló és a költségvetési maradvány elfogadásáról szóló beszámoló megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Döntés laktanyai ingatlanok adásvétel útján történő értékesítéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Saját forrás biztosítása a "Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) című pályázati kiíráshoz
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. Településrendezési eszközök módosítása közlekedésfejlesztési projekt megvalósítása érdekében
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Döntés az alapítványok 2018. évi közművelődési támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményvezetői munkakörének ellátása 2018. augusztus 1-jétől
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázatának véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. A Gönczy Pál Szakközépiskola és Szakiskola tagintézményvezetői pályázata
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Tájékoztatás az önkormányzati rendeletek  közzétételére vonatkozó jogszabályi előírások megsértése miatti törvényességi felhívásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A 2017. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Beszámoló a Tapolcai Települési Értéktár Bizottság 2017. második félévi munkájáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 16.  A 2017. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok átfogó értékelése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. április 27.

                                                                                          

Dobó Zoltán
polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-15/2018.    

M E G H Í V Ó 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 29-én (csütörtök) 8.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)  

 

NAPIREND

 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. A 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Döntés a Tapolca, 4370/19. hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlatról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. Döntés a TVSE pályázatához szükséges önrész biztosításáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. Tapolca Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Haszonélvezeti jog alapítása a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott Széchenyi István Baptista Középiskola köznevelési közfeladatainak ellátását szolgáló ingatlanokra és ingóságokra
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A Szász Márton Általános Iskola fenntartói jogának átadása a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy köznevelési intézményfenntartónak
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. A Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt indítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. A Tapolcai zsidó sírkert rekonstrukciója
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2017. évi beszámolóinak és 2018. évi munkaterveinek jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. március 23.

 

Dobó Zoltán
 polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/19-12/2018.

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. március 9-én (péntek) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye: Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 1. Döntés laktanyai ingatlanok adásvétel útján történő értékesítéséről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Az önkormányzati tulajdonú tapolcai Sport- és turistaszálló modernizációja
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. március 7.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

 

Ügyiratszám: 1/19-10/2018.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 20-án (kedd) 8.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

NAPIREND

 

 1. A Badacsonytördemic, 1303 hrsz-ú ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Az NHSZ Tapolca Kft és az NHSZ Csobánc Kft tőkeemeléséhez tulajdonosi hozzájárulás
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Településrendezési Eszközeinek kisebb módosításának elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. február 16.

 

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv

Gyulakeszi Község Polgármestere
8286 Gyulakeszi, Kossuth L. u. 55.

Tapolca Város Polgármestere
8300 Tapolca, Hősök tere 15.

Raposka Község Polgármestere
8300 Raposka, Fő u. 51.

Ügyiratszám:   1/19-6/2018.  
18/2-7/2018.
19/10-1/2018.

M E G H Í V Ó

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete, Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 16-án (péntek) 08.00 órai kezdettel EGYÜTTES nyilvános ülést tart, melyre meghívjuk.

Az ülés helye:             Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6. ) 

NAPIREND

 1. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének elfogadása

Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

2)       A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Dobó Zoltán Tapolca Város Polgármestere
Szennyainé Kovács Veronika Gyulakeszi Község Polgármestere
Bolla Albert Raposka Község Polgármestere

 

A napirendi pontokra vonatkozó előterjesztéseket mellékelten megküldjük.

Tapolca, 2018. február 9.

 

Szennyainé Kovács Veronika sk.
polgármester

Dobó Zoltán
polgármester

Bolla Albert sk.
polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-7/2018.    

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. február 16-án (péntek) 8.15 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

Az ülés helye:                        Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) 

 

NAPIREND 

 1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 2. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2018. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 3. Tapolca Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 4. A szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 5. A gyermekétkeztetés szolgáltatási önköltségének és intézményi térítési díjainak megállapítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 6. Településképi Arculati Kézikönyv elfogadása és településképi rendelet megalkotása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 7. A tapolcai Tanuszoda létesítéséhez ingyenes területátadás a Magyar Állam részére
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 8. Beszámoló a városüzemeltetési munkacsoport 2017. évben végzett tevékenységéről
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 9. Városgazdálkodási Kft által üzemeltetett fizetőparkolók működtetésének szerződés szerinti elszámolása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 10. A Tapolca 3312/A/4 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 11. Tájékoztató törvényességi felhívásról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 12. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 13. Beszámoló a köznevelési intézmények 2017. évi támogatásáról
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 14. A polgármester szabadságtervének jóváhagyása
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester
 15. Az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
  Előterjesztő: dr. Németh Mária Anita jegyző, OEVI vezető
 16. Hozzájárulás emléktábla elhelyezéséhez
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

VEGYES ÜGYEK
KÉPVISELŐI BEJELENTÉSEK

 A napirendi pontokra vonatkozó írásos előterjesztéseket mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2018. február 9.

 

 Dobó Zoltán
 polgármester

letöltés egyben

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-3/2017.     

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 16-án (kedd) 8.10 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

               Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 49. számú tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. A Veszprém Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tapolcai Tagintézménye telephelyének áthelyezésével kapcsolatos önkormányzati nyilatkozat
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

 

Tapolca, 2018. január 15.

 

 Dobó Zoltán
 polgármester

jegyzőkönyv

Ügyiratszám: 1/19-1/2018.     

M E G H Í V Ó

 

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. január 3-án (szerda) 8.30 órai kezdettel rendkívüli nyilvános ülést tart, melyre meghívom.

 

Az ülés helye:             Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal I. emeleti tanácsterme     
(8300 Tapolca, Hősök tere 15.) 

 

NAPIREND

 

 1. Szalay Gyöngyi temetésével kapcsolatos döntések meghozatala
  Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester

 

 A napirendi pontra vonatkozó írásos előterjesztést mellékelten megküldöm.

Tapolca, 2017. január 2.

Dobó Zoltán
polgármester

jegyzőkönyv