Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.



befektetobarat_225px_k2.png

Meghívó

1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

2. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. A 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
4. Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendeletének módosítása
5. A helyi adókról szóló 21/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 27/2021. (XI. 25.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályba nem lépéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása
6. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosítása
7. A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
8. Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről szóló rendelet elfogadása
9. Döntés a közterület használatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról  

10. Döntés a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

11. A településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

12. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

13. A Tapolcai Diák és Közétkeztető Szolgáltató Kft. számlázási árainak változása a gyermekétkeztetésben
14. Nem vagyoni hozzájárulás biztosítása a Biofuna Kft. törvényes működésének helyreállítására
15. Pénzeszköz biztosítása napelemes lámpák telepítéséhez
16. Tapolca városában elvégzendő útrekonstrukciós és aszfaltozási munkálatok elvégzéséhez kapcsolódó közbeszerzési tevékenység lebonyolításához szükséges forrás biztosítása
17. Tájékoztató a helyi adókról
18. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2022. január 1 – 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra
19. Tapolca Város Sportkoncepciója 2022-2027.

20. Tapolca Város Közművelődési koncepciója 2022-2027.

21. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének 2. számú módosítása

22. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2021-2035) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének módosítása

23. Tapolca Város Önkormányzata Stratégiai ellenőrzési tervének elfogadása
24. Tapolca Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
25. Az óvodai beiratkozás időpontjának, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározása
26. A 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
27. A 2022/2023-as tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
28. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról

29. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről

30. Beszámoló a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet 2021. évi munkájáról

31. Tájékoztató a Tapolcai termálstand 2021. évi működéséről

32. Tájékoztatás a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Szivárvány Tagintézmény fenntartói jogának átadásával kapcsolatos szóbeli megkeresésről
33. Tourinform Iroda tájékoztatója a 2021. évi működésről és a 2022. évi tervekről
34. Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények részére a 2021. évi költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított előirányzat felhasználásáról
35. Tájékoztató a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatás tapasztalatairól, valamint a 2022. évi közszolgáltatási díj mértékéről
36. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadása

Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv 2.

jegyzőköny - közmeghallgatás

jegyzőkönyv - lakossági fórum

Meghívó

1. A helyi adókról szóló 21/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása

2. Közművelődési rendelet megalkotása

3. BFT pályázathoz 2021 előterjesztés + mellékletek
4. Tapolca Kft működési költség
5. Tiac VSE támogatása
6. Ingatlan és temőföldek hasznosításra kijelölései
7. Társulási megállapodás módosítása
8. Beszámoló a 2020. évi fizető parkoló üzemeltetése beszámoló elfogadás + mellékletek

Jegyzőkönyv

Meghívó

1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

2. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének módosítása

3. Döntés a közterületek bontásának és helyreállításának feltételeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról
4. Döntés a Tapolca belterület 4012 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan forgalomképességének megváltoztatásáról, az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításról és az ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
5. Döntés a Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégiuma által meghirdetett pályázat keretében a Wass Albert Könyvtár és Múzeum épületében kialakítandó új kiállítótér megvalósításához szükséges önerő biztosításáról
6. Döntés a Tapolca-Szigliget közötti kerékpárút megvalósítása című projekt közbeszerzési eljárása lebonyolításának átadásáról, valamint a pályázati támogatások átcsoportosításáról
7. A helyi közösségi közlekedésről szóló 2020. év 2021. első félévi beszámolók elfogadása
8. Működési támogatás biztosítása a Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. fizikai dolgozói állományának 2021. évi bérrendezéséhez
9. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlására irányuló vételi ajánlatról
10. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi közbeszerzési tervének módosítása
11. Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátási feladatait ellátó szakorvos személyéről
12. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén című projekthez kapcsolódó, a „Malom-tó és környezete infrastrukturális fejlesztése - Tapolca, Alsó-tó parti fahíd szerkezetének cseréje, Tapolca, Négy Évszak udvar homlokzati fal vakolása” elnevezésű építési beruházás megvalósításához lefolytatandó közbeszerzési eljárás megindításáról
13. Tapolca Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának módosítása
14. A „Tapolca” név használata iránti kérelem elbírálása

Jegyzőkönyv

Meghívó

1. Beszámoló a polgármester és az alpolgármesterek fontosabb tárgyalásairól, valamint a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

2. A településkép védelméről szóló 5/2020. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

3. Döntés a Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság részére biztosított 2021. évi működési célú támogatás előirányzatának módosításáról
4. Forrás biztosítása Baski Sándor díszsírhelyén síremlék felállításához
5. Döntés a Tapolcai Média Közalapítvány támogatásáról
6. Döntés ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről
7. A Tapolca 2793/1/A/47 helyrajzi számú – Tapolca, Deák F. u. 7. földszint 47. – ingatlan értékesítésre történő kijelölése
8. Tájékoztató a 100 %-os önkormányzati tulajdonában álló gazdasági társaságok 2020. évi gazdálkodásáról, valamint a 2021. évi aktualizált üzleti tervekről
9. Tájékoztató az önkormányzati részesedésű gazdasági társaságok 2020. évi beszámolóiról és a 2021. évi üzleti tervekről
10. Bizottsági tag megválasztása
11. Kötelező felvételt biztosító általános iskolai körzethatárok véleményezése
12. A Tapolcai Rendőrkapitányság 2020. évi beszámolója Tapolca Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
13. Tájékoztató az Önkormányzat által létrehozott alapítványok, közalapítványok működéséről
14. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2020. évi beszámolóinak és 2021. évi munkaterveinek jóváhagyása
15. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, valamint Használati Szabályzatának meghatározása

Jegyzőkönyv

Meghívó

1. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén” című projekt infrastrukturális projektelemének megvalósítása és a hozzá kapcsolódó közbeszerzési tevékenység ellátása érdekében a pályázati költségvetésen felüli részhez saját forrás biztosítása

2. Forrás biztosítása a Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény tornaterem és öltözők lapostető felújítása projekt megvalósításához kapcsolódó műszaki ellenőrzési tevékenység ellátására

3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról
4. Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának biztosítása céljából

Jegyzőkönyv

Meghívó

1. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról önkormányzati rendeletének módosítás

2. Döntés a Cselle-Ház Kft. által, a „Közösségi tér megújítása a tapolcai Dobó városrészben” címmel benyújtott pályázat megvalósításához szükséges többletforrás biztosításáról

3. Döntés a TIAC Városi Sportegyesület részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott támogatásokról
4. A Gördülő Fejlesztési Terv 2021. évi céljai megvalósításához forrás biztosítása

5. A Cselle-Ház Kft. részére napelemes lámpák telepítéséhez pénzeszköz biztosítása

6. Döntés a Tapolcai Mikrovállalkozások Kamattámogatási Programjának 2022-2023. években történő folytatásáról

Jegyzőkönyv

Meghívó

1. Döntés a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához szükséges tervdokumentáció elkészítéséhez szükséges forrás biztosításáról

2. Döntés Tapolca belvárosában az útrekonstrukciós és aszfaltozási munkálatok megvalósításához szükséges tervdokumentáció elkészítésének forrásáról

3. Döntés a Tapolca Kft. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-0026 azonosító számú „A Belvárosi Közösségi Ház kulturális és közösségi tereinek légtechnikai felújítása” című pályázat keretében megvalósuló beruházásához nyújtott támogatásról

4. A települési víziközmű rendszer 15 éves (2022-2036) időtávra szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

melléklet

Jegyzőkönyv

Meghívó

Jegyzőkönyv

Meghívó

Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának biztosítása céljából

Meghívó

1. Döntés a 2811/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan átminősítéséről, és az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. Az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 azonosítószámú, Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén című projekt infrastrukturális projektelemének megvalósítása és műszaki ellenőri tevékenység ellátása érdekében a pályázati költségvetésen felüli részhez többletforrás biztosítása

3. Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz történő csatlakozásról
4. Döntés a Tapolcai Ifjak Atlétikai Club Városi Sportegyesület részére, a műfüves futballpálya megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról

5. Cselle-Ház Kft. gépbeszerzéséhez pénzeszköz biztosítása

Döntés a Fő tér 7-9. számú önkormányzati ing. értékesítéséről

Döntés a 4511-1 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítéséről

Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljáró polgármesteri határozathozatalra

Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program kötelező felülvizsgálati időpontjának módosításáról

Döntés a TVSE részére TAO pályázat keretében megvalósuló tárgyi eszköz beruházásokhoz nyújtott támogatásról

Tapolca 871.3-4-5 hrszok újraosztás és értékesre kijelölés
Tapolca 874 hrsz megosztás és értékesítés

Tapolca 874 hrsz megosztás és értékesítés

Rendelet 19-2021.(VI.18.) Vagyonrendelet

Rendelet 20-2021.(VI.18.) Vagyonrendelet

Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezéséről

Egyes családi események lebonyolításának szabályairól

Maszkviselés szabályairól
Ösztöndíj pályázat

Településrendezési eszk. - kiegészítés

EFOP kiegészítő szolgáltatások

Döntés a 4507-39 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről
Döntés a 4511-3-B hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Okos zebra áthelyezés

Rendelet 15-2021.(VI.8.) Hivatali helyiségen kívüli házasságkötés

Rendelet 16-2021.(VI.8.) Egyes családi események lebonyolításának szabályairól
Rendelet 17-2021.(VI.8.) Maszkviselés szabályairól
KIVONAT 2021.06.02. nyilvános 75-81
Rendelet 18-2021.(VI.8.) Ösztöndíj pályázat

1_Döntés a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

2_Döntés a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról

Rendelet 13-2021.(VI.1.) Szociális és gyermekvédelmi ellátásokról
Rendelet 14-2021.(VI.1.) Gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról

1_Döntés a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról

2_Fenntartható közlekedésfejlesztés Tapolcán projekt kivitelezése során felmerült pótmunkák forrásának biztosítása

KIVONAT 2021.05.31. nyilvános 74
Rendelet 12-2021.(V.31.) Szociális ellátásokról

1_2020. évi zárszámadás

2_2020. évi belső ellenőrzésről készült éves összefoglaló jelentés megtárgyalása

KIVONAT 2021.05.28. nyilvános 73
Rendelet 11-2021.(V.28.) Zárszámadás

1_Döntés a gyermekétkeztetési díjak megállapításáról szóló rendelet elfogdásáról

2_Döntés a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról

Rendelet 9-2021.(V.26.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról
Rendelet 10-2021.(V.26.) Felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatásáról

1_Döntés önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről (4511-1)

2_Döntés a Tapolca 2824-A helyrajzi számú ingatlan hasznosításra történő kijelölésére

KIVONAT

1_Döntés önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

2_A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése

KIVONAT
1_A 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése
KIVONAT
1_Pénzadomány a Tapolcai Rendőrkapitányság részére
2_Döntés a Tapolca 3. számú fogorvosi körzet alapellátásának biztosítása céljából történő pályázat kiírásáról
3_2021-2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
4_Ideiglenes autóbusz-megállóhelyek kialakításából adódó többletköltségek forrásának biztosítása
KIVONAT
1_2021. évi sporttevékenységek támogatására beérkezett pályázatok elbírálása
2_A 2021. évi közműveldési pályázatok elbírálása
3_Döntés önkormányzati ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről
4_Döntés a TIAC VSE részére TAO pályázat keretében megvalósuló beruházásokhoz nyújtott támogatásról
5_Tapolca 020-1 hrsz-ú ingatlan hasznosításra történő kijelölése
KIVONAT 2021.04.26. nyilvános 55-60
1_A gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.pdf
Rendelet 8-2021.(IV.22.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról.pdf
1_Településrendezési eszközök módosítása.pdf

2_TVSE_Tulajdonosi hozzájárulás a Rendezvénycsarnok, Kazinczy és Batsányi Tagint pályázati úton tervezett korszerűsítéséhez.pdf

KIVONAT 2021.04.12. nyilvános 49-54.pdf
1_Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása.pdf

2_Önrész biztosítása az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benújtásához, téves helyrajzi szám módosítása.pdf

Rendelet 7-2021.(III.31.) Gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról.pdf
KIVONAT 2021.03.31. nyilvános 47-48.pdf
1_Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan vagyonkezelésbe adásáról.pdf

2_Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről.pdf

3_A Tapolca névhasználat iránti kérelem elbírálása.pdf
KIVONAT 2021.03.16. nyilvános 34-38.pdf
1_Önrész biztosítása az -Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása- pályázat benyújtásához.pdf

2_Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről.pdf

3_Kazinczy tér 5. fsz 2. kijelölés hasznosításra.pdf

4_2021-2022-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása.pdf

5_Eszközadomány a Megbecsülés Idős Otthon részére.pdf

6_Pályázat kiírása a közművelődési feladatok 2021. évi támogatására.pdf

7_Pályázat kiírása a sporttevékenységek 2021. évi támogatására.pdf
8_Batsányi János Gimnázium és Koll. intézményátszervezésének véleményezése.pdf

9_Tapolca névhaszhnálat iránti kérelem elbírálása.pdf

KIVONAT 2021.03.05. nyilvános 20-33.pdf
1_Maszkviselés.pdf

2_2020. évi ktgvetés módosításáról.pdf

3_Településrendezési eszközök részleges módosítása.pdf

Rendelet 4-2021.(II.23.) Maszkviselés

Rendelet 5-2021.(II.25.) 2020. évi ktgvetés módosításáról.pdf

Rendelet 6-2021.(II.25.) HÉSZ.pdf

KIVONAT 2021.02.23. nyilvános 19.pdf
1_2021. évi költségvetés

2_Lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása

3_TVÖ 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása.pdf

4_Egészségügyi eszközadomány fogadása az Asana Spital Leuggern svájci egészségügyi intézménytől.pdf

5_Döntés a 2021. évi nyári és téli igazgatási szünet elrendeléséről.pdf

6_A polgármester szabadságtervének jóváhagyása.pdf

Rendelet TP 2-2021.(II.18.) TVÖ 2021. évi költségvetéséről.pdf

Rendelet TP 3-2021.(II.18.) Lakások és helyiségek bérletéről.pdf

KIVONAT 2021.02.17. nyilvános 11-16.pdf

1_Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítésre történő kijelöléséről

2_Döntés díszsírhely biztosításáról és a város saját halottjává történő nyilvánításáról

KIVONAT 2021.02.15. nyilvános 4-10

A TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-219-00268 azonosítószámú "A Csobánc Művelődési Ház energiahatékony megújítása, eszközbeszerzése" című pályázat megvalósítása során felmerült "módosítások" megvalósításához szükséges forrás biztosításáról

3/2021. (11.02.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT

Tájékoztató TVÖ és költségvetési szervei 2019. évi maradványának korrekciójáról
A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló rendelet módostása
Rendelet 1-2021.(I.25.) Parkolás szabályozásáró
KIVONAT 2021.01.25. nyilvános
1_A Tapolca név használata iránti kérelem elbírálása
KIVONAT 2021.(I.14.) nyilvános 1