Önkormányzat

Eseménynaptár

H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
22
23
24
25
Dátum : 2024. május 25.
26
27
28
29
30
31
Nincsenek képek

Tapolca Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Határtalanul!” Kárpátaljai Szolidaritási programban 2 400 000Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a határon átnyúló kapcsolatépítés, segítségnyújtás. Partnerintézményünk az Aknaszlatinai Szent Anna Óvoda.

Tapolca Város Önkormányzata a „Testvértelepülési programok és együttműködések” című pályázati kiírásra benyújtott TTP-KP-1-2021/1-000213 azonosítószámú pályázaton
2 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a „Találkozó a Ruzinovi (Főrév) búcsún” program megvalósulása érdekében.

A projekt célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővítése, a Bratislava-Ruzinov városrész és Tapolca közötti testvérvárosi partnerség erősítése.befektetobarat_225px_k2.png
Meghívó
1. A 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elfogadása
2. A temetőkről és a temetkezésről szóló 32/2012. (XI.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
3. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 11/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítása és a közszolgáltató beszámolójának elfogadása
4. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
5. A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (VIII.9.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
6. Döntés a Tapolca Kft. támogatási kérelméről
7. Döntés az 1896/1 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan értékesítéséről
8. Döntés a Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításához szükséges – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvar, valamint a Tapolca, 4012 hrsz-ú ingatlanon lévő volt tűzoltószertár épület vonatkozásában – beépítésre szánt területekkel kapcsolatos igazolás kiadásáról
9. Tapolca Város Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
10. Beszámoló a helyi adókról
11. A Tapolca 1877/18 helyrajzi számú ingatlan (egykori Tapolcai Helyőrségi Nőtlenszálló) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése
12. Beszámoló a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről
13. Beszámoló az ingyenesen önkormányzati tulajdonba átadott ingatlanokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásról
14. Tourinform Iroda tájékoztatója a 2022. évi működésről és a 2023. évi tervekről
15. Az Assisi Szent Ferenc Állatmenhely Alapítvány 2021. évi beszámolójának elfogadása
16. A települési víziközmű rendszer 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának elfogadása
17. Tájékoztató a Tapolca Város Önkormányzatának fenntartásában, illetve működtetésében lévő intézmények részére a 2022. évi költségvetésben a karbantartási feladatok elvégzésére biztosított előirányzat felhasználásáról
18. Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi munkatervének elfogadása
Jegyzőkönyv

{slider=november 23.}

Meghívó
1. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. A helyi adókról szóló 21/2011. (XII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
4. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 13/2010. (VI.21.) önkormányzati rendelet módosítása
5. Döntés a 2821/A/11. és a 2821/A/12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6. Forrás biztosítása Tapolca Város Díszpolgárai (Németh László, Orbán Tibor) díszsírhelyén síremlék felállításához
7. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2023. évre
8. A Tapolcai termálstrand 2022. I. félévi működéséről szóló beszámoló elfogadása
9. A helyi közösségi közlekedésről szóló 2021. évi és 2022. első félévi beszámolók elfogadása és új közszolgáltatási szerződés megkötése
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a Tapolca 1896/1 helyrajzi számú korlátozottan forgalomképes vagyonelem forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
2. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű (volt TAMOIL kút) ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
3. Döntés a Tapolca 311 helyrajzi számú, Kinizsi utca 14. szám alatti kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
4. Döntés az EFOP-1.5.2-16-2017-00012 projekt keretében kiállított sorban álló számlák előfinanszírozásához szükséges forrás biztosításáról
5. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, északi külterületi részén napelempark létesítéséhez övezet módosítása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a 77. számú főútvonal fejlesztésével párhuzamosan megvalósuló kerékpárút Tapolcát érintő szakaszának nyomvonaláról
2. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása - folyamatban lévő eljárás - véleményezési szakaszának megindításához szükséges partnerségi egyeztetés lezárásáról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása
3. Döntés a X. Tapolcai Pisztráng- és Borfesztivál támogatásáról
4. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda Darányi utcai intézményének udvarában található járdafelületek felújításáról, bővítéséről, javításáról
5. Döntés a Tapolcai Malom-tó szökőkútjának megjavításához szükséges forrás biztosításáról
6. Döntés az önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű-vagyon ingyenes állami tulajdonba adását eredményező Integrációs Programban való részvételről
7. Döntés a Tapolca 577/3 helyrajzi számú kivett beépítetlen terület megnevezésű (volt TAMOIL kút) ingatlan hasznosításra történő kijelöléséről
8. Döntés a Tanuszoda beruházás megvalósulásához szükséges 107/2022. (VI.24.) Kt. határozattal jóváhagyott nyilatkozat módosításáról/kiegészítéséről
A Tapolca 1967/2 helyrajzi számú ingatlan (volt mentőállomás) önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése.
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Döntés a „Tapolca, közösségi tér korszerűsítése” tárgyú pályázat megvalósításához szükséges fedezetkiegészítésről
2. Döntés a Tapolcai Malom-tó szökőkútjának megjavításához szükséges forrás biztosításáról
3. Döntés a 2821/A/11. és a 2821/A/12. hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tájékoztatás Tapolca Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
4. Döntés a „Tapolca, útrekonstrukciós és aszfaltozási munkák” tárgyú építési beruházás során szükségessé vált fedezetkiegészítésről
5. Tájékoztató a Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegysége megszűnéséről, valamint az önkormányzati ingatlan és ingóság átadás-átvételéről
6. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – Tapolca, északi külterületi részén napelempark létesítéséhez övezet módosítása
7. Döntés a Tapolca 2823 és 2824 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
8. A települési víziközmű rendszer 15 éves időtávra (2023-2037) szóló Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca Város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Az Cselle-Ház Városüzemeltetési Kft. 2022. évi bérrendezéséhez működési támogatás biztosítása
4. Döntés a „Tapolca, Alsó Malom-tó fahíd szerkezetének cseréje” tárgyú közbeszerzési eljárás során szükségessé vált fedezet kiegészítésről
5. Döntés a TOP_Plusz-2.1.1-21-VE-1 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázati felhívás keretében benyújtandó pályázat megvalósítási helyszíneinek és tartalmának módosításáról
6. Döntés a Tanuszoda beruházás megvalósulásához szükséges nyilatkozat meghozataláról
7. Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása – a Tapolca, 2774 hrsz-ú ingatlanon lévő autóbusz-pályaudvar területén
8. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosításáról napelempark létesítése céljából
9. Tájékoztató a 100%-ban önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok 2021. évi gazdálkodásáról, valamint a 2022. évi aktualizált üzleti terveikről
10. Döntés a Veszprémi Főegyházmegye és Tapolca Város Önkormányzata között létrejött használati szerződés módosításáról
11. Döntés a Tapolcai Városgazdálkodási Kft. autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási feladataihoz kapcsolódó menetjegy- és bérletek díjainak emeléséről
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása és a költségvetési maradvány felhasználásának elfogadása
2. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása a 2022. július 1 - 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra
3. Döntés a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VE-1 kódszámú Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra benyújtani tervezett „A tapolcai Városi Piac fejlesztése” elnevezésű pályázat konzorciumi formában történő megvalósításáról
4. Indítható óvodai csoportlétszám megemelése a Tapolcai Kertvárosi Óvoda székhelyintézményében
5. Döntés a Bakony és Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyszerűsített végelszámolással történő megszüntetéséről
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tájékoztatás Tapolca város 2022. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 1/2022. (III.18.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
2. Tájékoztatás az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 19/2019. (X.24.) önkormányzati rendelettel szemben érkezett törvényességi felhívásról
3. Döntés a Tapolca 1954/25 és 1958/1 hrsz-ú forgalomképtelen ingatlanok forgalomképes vagyonelemmé történő átminősítéséről, valamint értékesítésre történő kijelöléséről
4. Döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről, alapító okiratának módosításáról
5. Döntés a Tapolca 4350 és 4370/11 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításra történő kijelöléséről
6. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosításáról (napelempark területe)
7. Döntés Tapolca Város Településrendezési eszközeinek módosítása eljárásban a véleményezési szakasz lezárásáról
8. Az önkormányzati intézmények 2022. évi karbantartásáról, felújításáról szóló tervezet elfogadása
9. Tájékoztató az EUCF – European City Facility – Városokkal a városokért konzorcionális projektről, valamint döntés a közös és a tapolcai beruházási koncepciók jóváhagyásáról
10. A Veszprémi Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium Gönczy Pál Szakképző Intézményegysége megszüntetésének véleményezése
11. A Wass Albert Könyvtár és Múzeum 2021. évi beszámolóinak és 2022. évi munkaterveinek jóváhagyása
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. A Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezése, alapító okiratának módosítása
2. Döntés a 2022. évben benyújtandó TOP_PLUSZ pályázatok projekt-előkészítő feladatai ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről
3. A Tapolcai Városgazdálkodási Kft. által üzemeltetett fizetőparkolók üzemeltetéséről szóló 2021. évi beszámoló elfogadása
4. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról
5. Döntés Tapolca Város hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról a Tapolca és Sümeg között tervezett kerékpárúttal kapcsolatban
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló rendeletének elfogadása
2. Tapolca Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 2/2021. (II.18.) rendeletének módosítása
3. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása

4. A Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének módosítása

5. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 13/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
6. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 14/2021. (VI.1.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
7. Beszámoló a Tapolcai Repülő Egyesület 2021. évi munkájáról
8. Döntés és tájékoztatás a 2022. évben benyújtott/benyújtandó önkormányzati pályázatokról
Jegyzőkönyv
Meghívó
1. Elvi döntés a Tapolcai Kertvárosi Óvoda intézményátszervezéséről
Jegyzőkönyv